Una professora de la UdL, a l'Acadèmia de les Ciències Veterinàries

Descarregar pdf
CarminaNogaredaUdL
Carmina Nogareda FOTO: Carles Tahull

Carmina Nogareda, directora del departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida, ha ingressat a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Aquesta institució, creada al 1960, té com a finalitats principals l'estudi i la investigació de les ciències veterinàries, el seu estímul i desenvolupament a Catalunya, així com l'assessorament a organismes públics i privats, i l'establiment de relacions científiques i culturals amb entitats nacionals i internacionals del mateix àmbit. Entre els seus acadèmics numeraris hi trobem un altre professor de la UdL, Eduardo Angulo.

Carmina Nogareda, va parlar en el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de la recerca en la producció i la salut de les aus i del paper clau que hi juga la cadena alimentària. En concret, va fer un repàs de les investigacions que està duent a terme amb altres experts del Centre Agrotècnio de la UdL sobre els efectes de l'alimentació amb panís multivitamínic de broilers (una varietat de pollastres) i ponedores.

Nogareda va afirmar que els estudis posen de manifest que els pollastres alimentats amb aquest blat de moro genèticament modificat i enriquit presenten menys pododermatitis i úlceres a les potes, augmenten el contingut de retinol (vitamina A) en el fetge, i els carotenoides en la carn del pit i la cuixa.

Professora en els graus de Ciència i Salut Animal, Biotecnologia i en el Màster en Sanitat i Producció Porcina de la UdL, Nogareda és llicenciada en Veterinària per la Universitat de Saragossa i doctora per la Universitat de Lleó. Les seues línies d'investigació se centren en els nematodes gastrointestinals en vedells en pastura, la Neospora caninum i Coxiella burnetii en vaquí de llet i l'alimentació amb panís multivitamínic en broilers i ponedores.