Descarregar pdf

Biocombustibles: Una visió crítica del nou model energètic. UdLBIOCOMBUSTIBLES
Una visió crítica del nou model energètic


9 de maig de 2007

Sala d’Actes de l’ETSEA
Universitat de Lleida


Presentació

Amb aquesta jornada es pretén analitzar les actuacions que es duen a terme en matèria de biocombustibles des de tres vessants: la política, amb legislacions que obliguen a l’addició dels biocombustibles als carburants fòssils; l’empresarial, amb la implementació de nous negocis per a la obtenció d’aquest producte, i la social, ambiental i cultural, ja que l’impacte sobre les societats que acullen els cultius necessaris és innegable.

Des de la Unió Europea s’estan creant polítiques que obliguen a una addició de biocombustibles als combustibles fòssils; però això realment és factible? Per aconseguir un baix percentatge de biocombustible barrejat amb els carburants tradicionals, quina necessitat de territori cultivable es genera? Podem fer front a aquesta condició sense dependre de les importacions, sense perjudicar el mercat de l’alimentació, sense potenciar un model de monocultius extensius a moltes zones del món –bàsicament en països en vies de desenvolupament– que poden perjudicar la sobirania alimentària dels pobles i les seues polítiques agràries? Realment es redueix la producció de CO2? És aquest, el model energètic que necessitem?

És per tot això que el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural i altres entitats sensibles a aquesta temàtica han decidit organitzar aquesta jornada sobre les conseqüències generades pels biocombustibles al nostre país, i sobretot als països susceptibles de ser receptors d’aquests cultius, ja que veuran perjudicada la seva pròpia agricultura. La intenció és promoure un debat per crear opinió sobre un tema tan delicat com aquest, que afecta tant al canvi climàtic com la sobirania alimentària.


Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural

Aquest centre neix a finals del 2006 fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, per tal de millorar la qualitat de vida de les comunitats rurals dels pobles del Sud. Té com a objectiu principal oferir a qualsevol entitat una plataforma per a la formació, la investigació i la transferència de coneixements i tecnologia orientada als pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment. La finalitat d’aquesta plataforma és dinamitzar l’anàlisi i la reflexió sobre les problemàtiques a les quals s’enfronta el medi rural dels països econòmicament empobrits, així com formar tècnics altament qualificats i fer llum sobre les possibles alternatives per a un desenvolupament rural respectuós amb la societat i el medi ambient.

El medi rural dels països del sud és una realitat canviant, dinàmica, subjecta a nombrosos factors que condi-cionen els usos, la planificació i les maneres en què les societats rurals es projecten sobre el territori. Les propostes i les solucions que s’adopten en cada situació han d’e star basades en una anàlisi particular dels components polítics, naturals, econòmics i socials que estan en joc, i en una previsió del funcionament dinàmic del sistema adoptat. Aquesta aproximació exigeix als professionals, d’una banda, la capacitat de fer un plantejament global i integrador dels usos i, de l’altra, els coneixements dels fonaments, les possibilitats i els límits que ofereixen les modernes tècniques d’avaluació de recursos i de gestió de la informació a qui ha de decidir.


Programa

9:30 - 10:00 h:
Benvinguda i presentació (Jaume Lloveras, director de L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària i Josep Usall, director del Centre de Cooperació Internacional)

10:00 - 10:30 h:
Què són els biocombustibles. Classes de biocombustibles. Matèries primeres i el seu aprofitament (Jordi Vidal, membre de JARC Lleida)

10:30 - 11:00 h:
Situació actual dels biocombustibles al món. (Ponent per confirmar)

11:00 - 11:30 h:
Descans

11:30 - 12:30 h:
La legislació europea: Directiva 2003/30/EC. Quines conseqüències genera aquesta directiva? (Observatori del Deute en la Globalització) i (ponent per confirmar)

12:30 - 13:30 h:
Impactes negatius sobre el medi ambient i la societat del Nord i del Sud (Sergi Escribano, director tècnic del CERAI)

13:30 - 14:00 h:
Debat

14:00 - 16:00 h:
Dinar

16:00 - 17:00 h:
La situació dels biocombustibles a l’Argentina (Jorge Rulli, membre del Grupo de Reflexión Rural) Argentina.

17:00 - 18:00 h:
Possibilitat de bones pràctiques. Alternatives (Jaume Domingo, Escola Agrària de Manresa i Ricard Guiu, Assemblea Pagesa de la Noguera)

18:00 - 19:00 h:
Debat i conclusions


Inscripcions

La jornada està adreçada a les persones interessades a aprofundir en el tema dels biocombustibles i a conèixer els debats actuals que es generen sobre aquest tema tan controvertit.

Aquesta jornada és gratuïta i oberta a tothom. Tot i això, les persones interessades a participar-hi s’han d’inscriure al Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural per telèfon, correu electrònic o personalment.

En el moment de fer la inscripció també es pot reservar el dinar (10 euros aproximadament).


Inscripció i informació:

Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural
Centre de Cooperació Internacional
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. Jaume II, 67 bis, 2n pis
25001 Lleida
Telèfons 973 00 35 36
973 00 35 35
ccdr@int.udl.catOrganitzen:

Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural
Centre de Cooperació Internacional de la UdL

Col·laboren

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Escola Agrària de Manresa

Patrocinen

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració (Ajuntament de Lleida)
Universitat de Lleidafletxa-gris MÉS INFORMACIÓ

Programa de la jornada Biocombustiles: Una visió crítica del nou model energètic

print enrera pujar

   Darrera modificació: