Descarregar pdf

Jornada Edificis Intel·ligents i Domòtica

9 de febrer de 2007
Edifici Biblioteca (campus de Cappont)

La domòtica i els edificis intel·ligents persegueixen la mateixa finalitat que pot resumir-se en quatre apartats : comfort, seguretat, estalvi d'energia icomunicacions. La tècnica ha avançat fins el punt que la casa i l'oficina han deixat de ser el lloc on anar a menjar, dormir o treballar, per convertir-se en el lloc on gaudir d'unes comoditats impensables fa tan sols uns anys, amb unes mides de seguretat tant contra la intrusió com en els serveis (escapaments de gas, aigua, incendis, malaltia, etc.), un estalvi d'energia, despreocupant-nos de saber quan connectar els aparells pel millor aprofitament de les tarifes elèctriques o amb una reducció de la potència contractada, i unes comunicacions entre aparells, i entre la central i les persones que desitgem coneguin las incidències que es produeixen a l'interior de la nostra casa o lloc de treball.

Aquesta jornada ens permetrà conèixer totes les novetats que s'han produït en aquesta tecnologia, i les possibilitats d'incorporar-la a les nostres necessitats.


Jornada Edificis Intel·ligents i Domòtica


A qui va dirigida

La jornada d'edificis intel·ligents domòtica va dirigida a un ampli sector de la població des de tots aquells que intervenen en la construcció d'edificis fins els usuaris finals:

  • Projectistes: la informació de les noves tecnologies és una eina essencial per tots els que intervenen en el disseny i projecció dels edificis. És una jornada destinada molt especialment a Arquitectes, Arquitectes tècnics i Aparelladors, Enginyers Industrials, Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrònoms, Enginyers de Telecomunicacions i Enginyers Tècnics de Telecomunicacions.
  • Promotors i contractistes: una bona opció per millorar i fer més atractiu el mercat és oferir uns serveis addicionals en l'edifici.
  • Instal·ladors: l'instal·lador ha d’adaptar-se a les noves tecnologies per continuar essent competitiu en un mercat canviant i evolutiu.
  • Administracions públiques: disposar d'un control les 24 hores del dia dels edificis de propietat pública és una obligació quasi inexcusable pels departaments de l'Administració Pública. Aquesta jornada serà cita obligada.
  • Usuaris finals: tant els usuaris d'edificis com qui té prevista l'adquisició d'una vivenda han de conèixer les possibilitats que ofereix el mercat i també les millores que poden adaptar a les seves vivendes per revaloritzar-les.
  • Els discapacitats poden trobar una eina eficaç per la independència i millora de la seva qualitat de vida.


fletxa-gris Més informació:

Jornada Edificis Intel·ligents i Domòtica
   Darrera modificació: