Descarregar pdf

IX SEMINARI DE GESTIÓ AMBIENTAL DE LA ICHNIX SEMINARI DE GESTIÓ AMBIENTAL DE LA ICHN
"ESTANY DIVARS i VILA-SANA"


MOLLERUSSA

13, 14 i 15 d'abril de 2007
Espai Cultural dels Canals d'Urgell
Avda. Jaume I, 1, Mollerussa (Lleida)


Objectius

L’Estany d’Ivars i Vila-sana és una zona humida recuperada en els darrers anys com a resultat de la implicació de la gent de la zona i de les diferents administracions i organismes de l'entorn. Actualment, desprès de l’emplenat de la cubeta de l’e stany i un cop realitzats els estudis previs, es vol contribuir amb aquest Seminari a l’establiment i priorització de les mesures de gestió adequades per arribar a la total recuperació de l'estany i a la conservació de llur biodiversitat pel futur.

Organització del seminari

El seminari s’inicia amb una visita a l’estany amb els responsables de la seva gestió i els autors dels treballs realitzats en diferents àmbits. En base a les ponències presentades per diferents experts sobre actuacions i experiències portades a terme en espais de característiques similars a l’estany, es vol obrir un debat amb la formació de grups de treball centrats en diferents temàtiques per tal arribar a la redacció d’un document amb les bases per la gestió futura, identificant les problemàtiques més importants i les prioritats principals.

PROGRAMA

Divendres 13 d’abril de 2007

16.00-19.00h
Visita guiada:
L’estany, a càrrec d’ANTONI COSTA (Consorci de l’Estany - La Llena).
Aus, a càrrec de FRANCESC MONCASÍ (EGRELL).
Quiròpters, a càrrec de DAVID GUIXÉ (Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya).


Dissabte 14 d’abril de 2007

09.00-9.30h
Inauguració a càrrec de JOAN VIÑAS I SALA, rector de la UdL, JOSEP PEÑUELAS I REIXACH, president de la ICHN, JOAN REÑÉ I HUGET, president del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.

09.30-14.00h
Sessió conjunta :
La recuperació de l’Estany d’Ivars i Vila-sana i una proposta de Pla d’usos i gestió, a càrrec de TONI COSTA (Consorci de l’Estany - La Llena).
L’ús públic de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, a càrrec de JORDI SARGATAL (Fundació Territori i Paisatge).

11.30-12.00h
Pausa - cafè

12.00h 
Una experiencia paralela: la Laguna de la Nava, a càrrec de FERNANDO JUBETE (Fundació Global Nature).
La Laguna de Gallocanta. Restauración, conservación y gestión, a càrrec de RICARDO SORANDO (Asociación de Guías de la Laguna de Gallocanta).

14.00-16.00h
Dinar.

16.00-20.00h
Sessió conjunta
Restauració i gestió de l’entorn de l’Estany de Banyoles en el marc del projecte LIFE NATURA, a càrrec de MIQUEL CAMPOS (Oficina Tècnica Life-Consorci de l’Estany).
Estudis de fauna i propostes de gestió a l’Estany de Banyoles, a càrrec de CARLES FEO (Institut d’Ecologia Aquàtica-Universitat de Girona).

17.30-18.00h
Pausa - cafè

18.00h
Els espais naturals i el turisme a la plana de Lleida, a càrrec de JAVIER MONCAYO (Diputació de Lleida).
Eutrofización y zonas húmedas, a càrrec de MIGUEL ÁLVAREZ COBELAS (Centro de Ciencias Medioambientales – CSIC).
Experiencias de control y erradicación de especies exóticas introducidas en lagunas y humedales de Andalucía, a càrrec de FERNANDO ORTEGA (Consejería de Medio Ambiente – Junta de Andalucía).


Diumenge 15 d’abril de 2007

Sessions paral·leles

09.30 - 11.30h
Grup de treball sobre aspectes biològics i ecològics. Moderador: JOSEP GERMAIN (ICHN).
Grup de treball sobre aspectes socials iculturals. Moderador: JOAN TORRENT (Consell Comarcal del Pla d’Urgell).

11.30-12.00h
Cafè.

12.00-13.30h
Sessió conjunta
Posta en comú: Debat i conclusions.

13.30-14.00h
Clausura.


Llengua del seminari:

Les ponències s’impartiran en la llenguaque figura en el títol.

Organització:

Departament de Producció Animal.
Secció de Fauna Silvestre. ETSEA.
Universitat de Lleida.

Institució Catalana d’Història Natural.

Coordinació:

Frederic Casals (UdL)
Josep Germain (ICHN)
Delfí Sanuy (UdL - ICHN)

Inscripcions:

La inscripció és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a la Secretaria de la ICHN a través de l’adreça ichn@iec.cat, indicant el nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon. Així mateix caldrà que especifiqueu si assistireu a la sortida de divendres; en cas afirmatiu cal que faciliteu el vostre NIF a l’hora d’inscriure-us.
Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon : 933 248 582
Fax : 932 701 180
ichn@iecat.net
www.iecat.net/ichn


Universitat de Lleida
Departament de Producció Animal
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLeida
Tel.:  973 70 25 57
www.etsea.udl.es/dept/prodanfletxa-gris MÉS INFORMACIÓ

Programa IX Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN. "Estany d'Ivars i Vila-sana"
   Darrera modificació: