Descarregar pdf
Facultat de Lletres. Edifici de Rectorat
18, 19 i 20 OCTUBRE 2007

New Challenges in Foreign Language Education: Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Intercultural Language Teaching

Nous Reptes en l'Ensenyament de Llengües Estrangeres: Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars i Llengües Estrangeres (CLIL) i Educació Lingüística Intercultural


Aquest simposi pretén ser un punt de trobada entre el professorat interessat en innovar i millorar la qualitat de la seva pràctica educativa i investigadors la recerca dels quals està centrada en els reptes que tenim plantejats en l’ensenyament de llengües estrangeres. Tal com indica el títol, les contribucions se centraran en dos temes concrets: l’e nsenyament integrat de continguts curriculars i llengües estrangeres (CLIL), i l’educació lingüística intercultural.

Aquests dos temes els hem triat per la força amb la que han aparegut al panorama actual, amb molt potencial per canviar aspectes bàsics de l’ensenyament de llengües estrangeres. Per una banda, la metodologia CLIL ens permet tractar la llengua com un veritable vehicle de comunicació on els aspectes formals estan plens de sentit perquè són la porta per accedir al coneixement sobre una matèria. Per l’altra, l’Educació Lingüística Intercultural parteix de la integració de la llengua i la cultura, i fa èmfasi en el respecte a altres llengües i cultures, alhora que considera els aprenents com a potencials mediadors entre persones de cultures diferents.

MÉS INFORMACIÓ


Secretaria del Departament d’Anglès i Lingüística
Universitat de Lleida
P. Víctor Siurana 1
25003 Lleida
tel. 973 70 21 44
fax: 97370 21 70
secretaria@dal.udl.cat


INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es faran obtenint els impressos telemàticament a través de la següent adreça web www.dal.udl.cat, i efectuant el pagament a qualsevol de les entitats bancàries que hi figura. Seguidament, caldrà fer arribar el comprovant de pagament a la secretaria del Departament d'Anglès i Lingüística abans del 16 d'octubre de 2007.

Hi haurà dues modalitats d’inscripcions:

Ordinària: 10 Euros (per als membres afiliats de TESOL-Spain la inscripció serà gratuïta)
Crèdits de lliure elecció UdL: 20€


PROGRAMA

Nous Reptes en l'Ensenyament de Llengües Estrangeres

 

   Darrera modificació: