Renúncies

 Descarregar pdf

Si en algun moment l'estudiant es troba amb algun problema acadèmic greu o de força major i decideix no realitzar l'estada Erasmus, cal que n' informi a Relacions Internacionals per escrit i que també ho faci saber, per correu electrònic, a la universitat de destinació.


Full de renúncia

 

   Darrera modificació: