Mobilitat acadèmica

 Descarregar pdf
16x9-Mobilitat-Academica
Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. A banda d’aquests programes existeixen altres possibilitats de mobilitat sense reconeixement de crèdits que també es recullen tot seguit. 
 
 

Erasmus Estudis, Mobilitat UdL, SICUE

La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA131 i KA171) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són estudiants en mobilitat.

La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA131 i KA171) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són estudiants en mobilitat. 

Més avall trobareu uns vídeos informatius generals i la informació sobre les sessions informatives que es duran a terme abans i durant la convocatòria.

 

 

Erasmus Estudis KA131

Erasmus Estudis KA171

Mobilitat UdL

SICUE

Mobilitat amb universitats dels països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria 2024/25

TANCADA

20 novembre - 14 desembre 2023

Mobilitat amb universitats de països associats al programa Erasmus.

Convocatòria 2024/25

TANCADA

PLACES OFERTADES DINS MOBILITAT UdL

Mobilitat amb universitats de països no Erasmus amb qui la UdL té signats acords d'intercanvi.

Convocatòria 2024/25

TANCADA

20 novembre - 14 desembre 2023

Programa de la CRUE per a la mobilitat entre universitats de l'Estat espanyol.

Convocatòria 2024/25

TANCADA

19 febrer - 4 març 2024 (14:00 hores)

 

Estades curtes de mobilitat combinada Erasmus

Què són les estades curtes de mobilitat combinada Erasmus i els BIP?

Mobilitat combinada
La mobilitat combinada és una combinació de mobilitat física amb un component virtual que facilita l'intercanvi educatiu col·laboratiu en línia i el treball en equip. Aquest component virtual pot reunir en línia estudiants de diferents països i camps d'estudi perquè segueixin cursos en línia o treballin col·lectivament i simultània en tasques reconegudes com a part dels estudis.

Els estudiants que no puguin participar en mobilitat física de llarga durada per cursar estudis o fer un període de formació pràctica, per exemple, a causa de la seua àrea d'estudi o perquè disposen de menys oportunitats per fer-ho, poden realitzar una mobilitat física de curta durada combinant-la amb un component virtual obligatori.

Així mateix, qualsevol estudiant pot accedir a la mobilitat combinada a través de la participació en un programa intensiu combinat d'acord amb els criteris específics d'admissibilitat per als BIP.

Programes intensius combinats (BIP)
Els Blended Intensive Programmes (BIP) són programes intensius de curta durada que utilitzen mètodes innovadors d'aprenentatge i ensenyament. Els BIP poden incloure aprenentatge basat en reptes i han d'aportar un valor afegit respecte als cursos o les formacions existents que imparteixen les institucions d'educació superior participants.

Durant aquests programes intensius combinats, els grups d'estudiants fan una mobilitat física de curta durada a l'estranger en combinació amb un component virtual obligatori que facilita l'intercanvi educatiu col·laboratiu en línia i el treball en equip. El component virtual ha de reunir en línia els participants per treballar de manera col·lectiva i simultània en tasques específiques integrades al BIP que han de comptar amb reconeixement acadèmic.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles que combinen la mobilitat física amb un component virtual, els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota classe d'estudiantat, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Convocatòria i gestió de seleccionats

Programa DRAC

Estades curtes en universitats de la Xarxa Vives d'Universitats. Podeu trobar més informació a la pàgina d'aquest programa a la UdL.

Erasmus Pràctiques

La unitat de Relacions Internacionals de la UdL gestiona els ajuts Erasmus pràctiques per als estudiants que tenen una plaça de pràctiques prèviament autoritzada pel seu centre. A més, l'estudiantat de la UdL també te accés a les beques Erasmus dels diferents consorcis Erasmus en què participa la UdL. Per a altres tipus de pràctiques internacionals cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada centre. Per a més informació sobre pràctiques podeu consultar la pàgina sobre pràctiques acadèmiques externes a la UdL.

Erasmus Pràctiques KA131 Universitat de Lleida

 

Erasmus Pràctiques KA131 Campus Iberus

Spanish Universities for EU projects

 

Erasmus Pràctiques KA131 Campus Iberus

Convocatòria per a doctorands

 

Erasmus Pràctiques KA131 Campus Iberus

Cooperació internacional a Colòmbia

 

Beques Erasmus per a pràctiques curriculars en països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

TANCADA

1 febrer - 29 març 2024

Beques Erasmus per a pràctiques sense reconeixement de crèdits. Coordinat i gestionat pel Campus Iberus mitjançant el Consorci "Spanish Universities for EU projects".

TANCADA

 

 

Beques Erasmus per a estudiants de doctorat que vulguin realitzar estades en països de la UE i associats.

TANCADA

 

Beques Erasmus per a pràctiques de cooperació internacional a la universitat UNIMINUTO de Colòmbia.

TANCADA

       

 

 

 

 

 

Altres programes


 
   
 Programa STELLA Junior del Compostela Group of Universities.       

 

Altres possibilitats de mobilitat

Altres programes de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals no gestionats per la unitat de Relacions internacionals. Per a més informació cal adreçar-se a la unitat, organisme o associació que gestiona cada programa.

Pràctiques internacionals

Pràcticum a l'estranger per a la titulació de MESTRE

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Programes de pràctiques d'associacions d'estudiants:

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS): programa d'intercanvis clínics (Medicina)

IAESTE: programa de pràctiques a l'estranger (Enginyeria)

Per a més informació cal adreceu-vos al responsable de pràctiques de cada facultat o escola. També es pot trobar més informació sobre pràctiques externes a la web del Negociat de Pràctiques de la UdL.

Voluntariat internacional

Informacions externes: cursos d'estiu i programes de màster a l'estranger

Vídeos explicatius

Hem preparat uns vídeos explicatius on podeu conèixer tots els programes de mobilitat que teniu al vostre abast.
A més teniu la possibilitat d'assistir a les sessions informatives del vostre centre/facultat i a les trobades virtuals per resoldre els dubtes que pugueu tenir per la convocatòria per participar en els programes Erasmus Estudis i Mobilitat UdL. És molt recomanable que abans d'assistir a aquestes trobades hàgeu visualitzat els vídeos, ja que alguns dubtes ja us quedaran resolts.
 
 
 
VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DELS PROGRAMES
 
 
 
 

Relacions Internacionals UdL

Estudiants Outgoing UdL

   Darrera modificació: