Requisits

 Descarregar pdf
 
  • CRÈDITS SUPERATS:
Per a totes les titulacions: A data 15 d'octubre de 2020, s'han d'haver superat un mínim de 45 crèdits.
Els estudiants procedents de trasllat, han d'haver superat 45 crèdits a la UdL, és a dir, no es computen els crèdits convalidats com a superats.

 

  • CRÈDITS MATRICULATS:

Per a totes les titulacions: Cal estar matriculat d'un mínim de 30 crèdits durant el curs actual.

 

  • EXCLUSIÓ DELS ESTUDIS DE MASTER I DOCTORAT:
Queden exclosos de la mobilitat Sicue els estudis de màster i de doctorat.


 

 

 

   Darrera modificació: