Sol·licitud

 Descarregar pdf

 

IMPORTANT: Tal i com s'especifica en la Convocatòria dels Programes de Mobilitat de la UdL, clàusula novena. Incompatibilitats,

"Si un estudiant obté plaça en aquesta convocatòria, no podrà ser seleccionat posteriorment per ocupar una plaça en altres programes de mobilitat durant el mateix curs, i, per tant, en quedarà exclòs". Per tant, en el cas d'haver obtingut plaça en algun altre programa de mobilitat  (Mobilitat UdL, Erasmus Estudis, Erasmus Pràctiques, Erasmus KA107), no podrà optar a obtenir plaça en el programa SICUE i quedarà automàticament exclòs del procès de Selecció.

SOL·LICITUD EN LÍNIA

  1. Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.
  2. Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla).

Dates de la convocatòria:

DEL 12 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ DE 2021
   Darrera modificació: