Programa de Mobilitat UdL - PDI i PTGAS sortint

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA 2024/25:

Convocatòria d’ajuts per al personal dels centres propis de la UdL per realitzar estades en institucions d’ensenyament superior estrangeres durant el curs 2024-2025.

  1. En el cas del personal docent les visites tenen com a objecte la impartició de docència i l’organització de la mobilitat d’estudiants, amb exclusió d’activitats formatives o de recerca.
  2. En el cas del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) la formació relacionada amb les funcions pròpies del seu lloc de treball.

TERMINIS:

  1. Des del dia 6 de maig de 2024 fins el dia 7 de juny de 2024 a les 14.00 hores per a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2024 i gener 2025.
  2. Des del dia 30 de setembre de 2024 fins el dia 8 de novembre de 2024 a les 14.00 hores per a les activitats que s’han de desenvolupar entre els mesos de febrer i agost de 2025.

 SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

  • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU L'ADREÇA DE CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.
  • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 
La sol.licitud ha de presentar-se online, acompanyada de la documentació següent:
  • Carta d'invitació de la institució estrangera (Pot ser per email, no cal original).
  • Programa de treball acordat amb el centre de destinació: Plan de trabajo (bil. v.2019)

JUSTIFICACIÓ ESTADA: 

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de omplir un formulari online de justificació (enllaç) en el què haurà de respondre un qüestionari sobre les activitats dutes a terme durant l'estada i haurà d'adjuntar el certificat d'estada degudament omplert i signat per la institució d'acollida:

  • Certificat d'estada: Certificat assistència
  • Memòria d'activitats realitzades: accedir a l'enllaç amb les mateixes dades d'accès que es van utilitzar per fer la sol·licitud i omplir el formulari "Informe estada mobilitat PDI/PTGAS".

 

   Darrera modificació: