BORSES DE TREBALL

 Descarregar pdf

 FUNCIONARIS:

Nota d'aclariment en relació al grup 2 i 3 de la borsa de l'escala auxiliar adminsitrativa (9/03/2021)

Actualització grup 1 i grup 2 borsa de treball escala auxiliar administrativa (27/02/2022)

Actualització grup 3 borsa de treball escala auxiliar administrativa (13/04/2023)

 

 LABORALS:

   Darrera modificació: