Tractaments Acadèmics

 Descarregar pdfCàrrec


Fórmula de tractament


Abreviatura


· Rector/a d’universitatMagnífic/a Senyor/a


Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.


· President Consell Social
· Vicerector/a d’universitat

Senyor/a

Sr. /Sra.


· Degà/ana de facultat
· Director/a d’escola
  universitària
· Secretaria General
· Gerent/a d’universitat

Senyor/a

Sr. / Sra.

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: