Tractaments Civils

Càrrec

Fórmula de tractament

Abreviatura

· alcalde/essa de Barcelona

· membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts

· persones condecorades amb la creu de Sant Jordi

· president/a de la Diputació Provincial de Barcelona

· president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres

· president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques

· president de la Reial Acadèmia de Farmàcia

· president de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

· president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia

 

Excel·lentíssim/a Senyor/a

Excm. Sr. / Excma. Sra.

· batlle/essa d’Andorra

· conseller/a de la Generalitat de Catalunya

· conseller/a de la Generalitat Valenciana

· cònsol/consolessa

· exconseller/a de la Generalitat de Catalunya

Honorable Senyor/a

Hble. Sr. / Hble. Sra.

· diputat/ada del Parlament de Catalunya

· síndic/a de Greuges de Catalunya

· síndic/a major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

· regidors/es (llevat de Barcelona)

· diputats provincials (llevat de Barcelona)

Il·lustre senyor/a

Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.

· alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona)

· degà/degana del Col·legi Oficial d’Advocats

· degà/degana del Col·legi Oficial de Notaris

· degà/degana del Col·legi Oficial de Procuradors

· diputat/ada provincial de Barcelona

· president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona)

 

Il·lustríssim/a Senyor /a

Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.

· expresident/a de la Generalitat de Catalunya

· expresident/a del Parlament de Catalunya

· president/a de la Generalitat de Catalunya

· president del Parlament de Catalunya

 

Molt Honorable Senyor/a

M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.

· cap del Govern d’Andorra

Molt Il·lustre. Senyor/a

M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.

 

   Darrera modificació: