Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (Xarxa Vives)

Les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten deconstruir els possibles biaixos de gènere que de forma vetllada introdueix la docència universitària, i transformar les relacions i desigualtats de gènere.

Àmbits de coneixement i disciplines: