Programa de beques Santander d'Ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència 2021-2022

 Descarregar pdf

Ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència 2021-2022

CONVOCATÒRIA curs 2021-2022 (oberta)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificulten l'evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UdL.

 
Qui el pot sol·licitar

L'ajut està destinat a l'alumnat que es trobi en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.
 
Requisits Generals
 1. Cursar estudis oficials de grau o de màster a un centre propi de la UdL.
 2. Acreditar documentalment una situació d’emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.
 3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
 4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals per al qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
 5. En cas d’estudiants que hagin sol·licitat l’ajut socioeconòmic per a situacions greus en altres cursos acadèmics, caldrà que es presenti a les convocatòries de caràcter general que els hi siguin aplicables. Per al curs 2021-2022 estan previstes les convocatòries següents:
 • Convocatòria de beques de caràcter general per alumnat que cursi estudis postobligatoris (Ministeri d’Educació i Formació Professional)
 • Convocatòria de beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris (AGAUR)

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny del 2022.
(En funció de la disponbilitat pressupostària).
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació

logo_santander_univ

 
La sol·licitud l'heu de realitzar a través de la Plataforma del Banc de Santander.

 

 
La documentació adjunta l'has de presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Consulta aquestes instruccions per saber com ho has de fer.
 

Quina documentació s'ha de presentar al Registre Electrònic 

 1. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
 2. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita als Ajuntaments).
 3. La Comissó d'Afers Estudiantils (CAE) podrà requerir un informe al deganat o direcció del centre on està matriculada la persona sol·licitant amb la valoració de la situació.
 4. La CAE podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació per valorar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (per exemple declaració de la renda o trams de renda familiar)

Bases reguladores

Convocatòria

 

Primera Resolució parcial

Primera Resolució parcial - Assignació definitiva

 

Segona Resolució parcial

Segona Resolució parcial - Assignació definitiva

 

Tercera Resolució parcial

Tercera Resolució parcial - Assignació definitiva

 

Quarta Resolució parcial

 
 
 

Setena Resolució parcial

Es disposarà de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones excloses puguin aportar la documentació o requisits necessaris per esmenar els motius d’exclusió. Es podrà presentar aquesta documentació al Registre Electrònic de la UdL, amb aquest formulari. Podeu seguir les instruccions que trobareu en aquest document.

Aquest termini finalitza el 15 de juliol de 2022

 

 FAQSvermellRAtoli

   Darrera modificació: