Guies

 Descarregar pdf
 • Atenció als estudiants amb dislèxia. Document redactat per la Comissió Tècnica Unidiscat el maig del 2012 i aprovat per la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el 6 de novembre del 2012.

 

 

Per visualitzar les guies necessiteu un programa per llegir arxius en format PDF (Portable document format). Podeu baixar la darrera versió del programa Adobe Reader des de http://get.adobe.com/es/reader/

Guia de contingut digital accessible

Accés a la Guia de de contingut digital accessible La guia de contingut digital accessible està dissenyada per donar informació pas a pas sobre com estructurar, formatar i escriure un document realitzat amb Microsoft Word, OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint perquè siguin accessibles.

Es descriu com transformar aquests documents a format PDF i mantenir, alhora, les seves propietats d’accessibilitat. També es descriuen aspectes d’accessibilitat que cal tenir en compte a l’hora d’introduir contingut web mitjançant les Sakai i OpenCMS.
 

Aquestes són la primera versió de les Guies de contingut digital accessible. La voluntat és que aquestes guies vagin millorant amb les aportacions dels usuaris que les utilitzin per adequar-les a les seves necessitats. Per qualsevol aportació podeu enviar un correu a: guiesaccessibles@griho.net

Descarregar el document sencer de les guies (318 pàgines): Guia de contingut digital accessible (Pdf) (12.2MB)

Guia de contenido digital accesible (en castellano)

 

Llistat de Guies de contingut digital accessible

A continuació es presenten cadascun dels capítols de la Guia de contingut digital accessible separats per una descarrega directa.

 1. Introducció a la creació de documents digitals accessibles (PDF 627KB)
 2. Guia de Microsoft Word 2003 (PDF 1.8MB)
 3. Guia de Microsoft Word 2007 (PDF 2.5MB)
 4. Guia d’OpenOffice Writer (PDF 1.8MB)
 5. Guia de MicrosoftPowerPoint 2003 (PDF 1.7MB)
 6. Guia d’Adobe Reader (PDF 1.1MB)
 7. Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF (PDF 1.4MB)
 8. Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF (PDF 830KB)
 9. Guia de reparació de documents PDF (PDF 1.858KB)
 10. Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF (PDF 900KB)
 11. Guia d’OpenCms (PDF 967KB)
 12. Guia de Sakai (PDF 2.0MB)
 13. Guia d’editor web FCK Editor (PDF 2.0MB)

 

Guia de contingut digital accessible: el vídeo

La Guia de contingut digital accessible: el vídeo, es una nova guia per per donar pautes, recomanacions i exemples necessaris per poder mostrar informació en format de vídeo digital accessible per a les persones amb diferents discapacitats. La guia consta de 7 documents en format PDF: Planificació  del vídeo, Guia de subtitulació, Guia d'audiodescripció (CapScribe), Guia d'internet (HTML 5 i reproductors web), Guia de Camptasia Studio, Introducció a la conversió d'àudio a text, Guia d'SCORM. Aquesta nova Guia de Contingut complementen la “Guia de contingut digital accessible”, treball que s'inicià el 2009 amb la col·laboració de la unitat UdLxTothom (UdL).

Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat

Accés a la guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitatUna de les propostes que es desenvolupen en el projecte UNI.DIS.CAT és l’elaboració d’una manual d’acollida, on es compilen un seguit d’adaptacions específiques per a cada un dles grups de persones amb discapacitat, abastant un ampli ventall de casuístiques, exemples i propostes adreçades tant als aspectes referits a l’ensenyament i a l’aprenentatge com als d’avaluació.

La guia que es presenta és una eina de caràcter pràctic per afavorir la màxima integració de l’a lumnat amb discapacitat en la vida universitària. És una guia oberta, susceptible de revisions per tal d’adaptar-la a les necessitats de les persones amb discapacitat, als canvis tecnològics i normatius que es produeixin.


Guia d'atenció (Pdf)

 

   Darrera modificació: