Programa de beques Santander d'ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf

Memòria

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2021-2022

CONVOCATÒRIA curs 2021-2022 (oberta)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o que hagin disminuït el rendiment acadèmic durant el període de la pandèmia, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat matriculat en titulacions oficials (grau i màster) en el centres propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2021-2022, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.
 
 
Requisits Generals

Els requisits generals es troben recollits en l’articulat 2 i 17 de les “Bases reguladores en matèria de convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en estudiants i ocupabilitat de la Universitat de Lleida".

Requisits Acadèmics

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

 1. Ser estudiant de la UdL del curs 2021-2022 en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL.
 2. Haver demanat la beca general del Ministerio d’Educació i/o de l’ajut AGAUR el curs acadèmic 2021-2022.
 3. Tenir la nacionalitat espanyola o d’un país que formi part de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de resident
 4. No estar en possessió d’un títol oficial o tenir els requisits per obtenir-lo d’un ensenyament del mateix nivell dels estudis pel qual es demana l’ajut.
 5. Acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant el curs acadèmic.
 6. Complir els següents requisits acadèmics:
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Grau: comptar com a mínim amb 5 punts en la nota d’accés a la universitat.
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Màster: comptar com a mínim amb 6 punts de nota mitjana dels estudis cursats i que donen accés al màster.
 • Resta d’estudiants: haver superat com a mínim el 40% dels crèdits matriculats del curs anterio
 
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 15 de febrer de 2022.
 
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud
 
 
La sol·licitud l'heu de realitzar a través de la Plataforma del Banc de Santander.  
         
La documentació adjunta l'has de presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Consulta aquestes instruccions per saber com ho has de fer.
 

Quina documentació s'ha de presentar 

 • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL
 • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o documentació similar que serà sol·licitada per la unitat d’Informació i Orientació Universitària. IMPORTANT: Consultar el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic
 • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

Convocatòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   Darrera modificació: