CGT Universitat de Lleida

  • Revertim la precarietat a la UdL!
  • Els treballadors decideixen, el Comitè acata
  • La insubmissió al poder
  • Prioritzem la defensa dels més precaritzats/des
  • Per l'estabilització del PAS
  • Recuperem tots els drets adquirits
  • En contra de la segregació per sexes
  • Polítiques efectives en riscos psicosocials
  • Acabem amb les contractacions en frau de llei
  • Reclassificació justa dels llocs de treball

L’objectiu de la CGT-UdL és la transparència -tant al si de la Universitat com als Comitès d'Empresa per tal que la informació arribi a tothom-, el diàleg, la reinvidicació i la defensa de la veu del col·lectiu de treballadores i treballadors de la Universitat de Lleida.

Per la defensa de l'ocupació pública i en contra de qualsevol mena de privatització; per la cobertura total de qualsevol classe de baixa o vacant; per disminuir la taxa d'interinitat; per la conciliació de la vida familiar; per acabar amb qualsevol mena d'assetjament i abús de poder; per la recuperació del poder adquisitiu i drets adquirits; per posar especial atenció als riscos psicosocials; contra la reculada en els drets sobre jubilacions; per l'equitat en els plans de formació; per una administració pública exemplar en l'economia circular i verda.

Defensem un model radical d’universitat pública. Sempre hem donat suport a les reivindicacions esdevingudes al si de la UdL. Davant el conflicte col·lectiu amb els doctorands/es (EPIF), en l'organització del professorat associat constituït en l’assemblea APA-UdL, o a les mobilitzacions esdevingudes els darrers anys arran de les denúncies per abús en la temporalitat del col·lectiu del PAS laboral.

Posem a disposició de les i els treballadors de la Universitat la representativitat en els comitès del PDI i del PAS Laboral.

Els treballadors proposen i decideixen. Els comitès acaten! Hem de ser-hi!