Règim electoral

 Descarregar pdf
  • Normativa Electoral
    (Aprovada en la sessió del Consell de Govern de 28-04- 2004 i modificada en la sessió del 21-10-2008)
 
 
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 25-10-2007)
 
   Darrera modificació: