Règim electoral

 Descarregar pdf

  • Normativa Electoral
    (Aprovada per l'acord 79/2008 del Consell de Govern de 28-04- 2004 i modificada per l'acord 206/2008 de Consell de Govern en la sessió del 21-10-2008)
 
 
(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern en la sessió de 25-10-2007)
 
   Darrera modificació: