Descarregar Pdf
INICI > Entitat de Registre de Certificació Digital

 
 

5. TIPUS DE CERTIFICATS DIGITALS QUE L'ERCD POT EXPEDIR

 
 
L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS i estudiant/a entre els quatre següents:  
 • Certificat que acredita a un PAS o PDI com a treballador públic de la UdL, amb o sense càrrec.
 • Certificat que acredita a un PAS o PDI estranger com a treballador públic de la UdL, amb o sense càrrec.
 • Certificat que acredita a un estudiant/a com a membre de la UdL.
 • Certificat que acredita a un estudiant/a estranger/a com a membre de la universitat.

L’ERCD també pot expedir certificats (a més de a persones) a:

 • Persona jurídica (en representació d’una entitat).
 • Segell electrònic.
 • Certificat de dispositiu de signatura de programari (CDP)
 • Certificat de dispositiu d'aplicació assegurada (CDA).
 • Certificat de dispositiu de servidor segur (CDS).
 • Seu electrònica.

La Llei 59/2003 de signatura electrònica defineix tres tipus de signatura, en funció del certificat digital que la crea:

 • Signatura electrònica = creada mitjançant la identificació amb usuari i contrasenya (sense certificat digital).
 • Signatura electrònica avançada = creada amb certificat digital lliurat en format d’arxiu informàtic.
 • Signatura electrònica reconeguda (equiparable a la manuscrita) = creada mitjançant una tarja criptogràfica i un certificat digital reconegut contingut en ella. La UdL emprarà aquest darrer tipus de signatura en tots els seus certificats.
 

  Print Enrere Puja

 

 

   Darrera modificació: