Coordinació de Transformació Digital

MartaOlivaSole
Marta Oliva Solé

Marta Oliva Solé
Coordinadora de Transformació Digital

ctd@udl.cat

Àngels Gutiérrez
Secretària

ctd.secretaria@udl.cat

Edifici del Rectorat
Despatx 2.51
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 20 81

Funcions fonamentals

  • Coordinar i planificar les actuacions transversals dirigides a impulsar la digitalització de les diferents activitats que configuren la UdL.
  • Col·laborar amb el Vicerectorat d'Infraestructures i la Gerència en la definició de necessitats, la disponibilitat, el manteniment i la renovació d'equipaments i d'infraestructures tecnològiques.
  • Impulsar la integració de dades, les bases de dades i les plataformes tecnològiques dels diferents àmbits acadèmics, de recerca i de personal de la UdL.
  • Col.laborar en el foment i desenvolupament de l'administració electrònica de la UdL amb la Secretaria General i Gerència.