Vicerectorat d'Estratègia Digital i TIC

Marta Oliva Solé
Marta Oliva Solé

Marta Oliva Solé
Vicerectora d'Estratègia Digital i TIC
vedtic@udl.cat

Carles Mateu Piñol
Adjunt al Vicerectorat en Ciberseguretat
carles.mateu@udl.cat

 

Àngels Gutiérrez
Secretària
vedtic.secretaria@udl.cat

Edifici del Rectorat
Despatx 2.51
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 20 81

Funcions fonamentals

  • Impuls de la digitalització de les diferents activitats que configuren la UdL. 
  • Alineament dels serveis TIC a l’estratègia digital de la UdL. 
  • Govern de la dada: Integració de dades, bases de dades i plataformes tecnològiques dels diferents àmbits acadèmics, de recerca i de personal de la UdL. 
  • Ciberseguretat. 
  • Foment i desenvolupament de l'administració electrònica de la UdL en col·laboració amb Secretaria General i Gerència. 

Biografia

Vaig obtenir el grau de Llicenciada en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1991 i el Doctorat per la mateixa Universitat el 2001. Des del 1989 fins al 1991, vaig treballar com a programadora al Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Exerceixo tasques docents i investigadores des del 1991, a la que ara és l’Escola Politècnica Superior (EPS), com a membre del Departament d’Enginyeria Informàtica i Disseny Digital (DEIDD) de la Universitat de Lleida (UdL). Actualment sóc Titular d’Universitat i, durant anys, he desenvolupat diferents tasques de gestió universitària. He estat Cap d’Estudis a l’EPS i Coordinadora del primer Màster Universitari en Interacció Persona Ordinador de l’estat espanyol, impartit a l’EPS amb la col·laboració d’experts de tot el país, tant d’àmbit acadèmic com professional. També he estat Secretària Acadèmica de l’antic Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial, Adjunta al Vicerectorat de Docència per a la Gestió i Planificació Acadèmica a la UdL i, els darrers quatre anys, he format part del Consell de Direcció com a Coordinadora de Transformació Digital. Gràcies a aquest càrrec, he tingut l’oportunitat d’impulsar l’estratègia digital per transformar la UdL i participar en projectes ambiciosos d’automatització i robotització de processos.

Tot i haver desenvolupat investigacions en aspectes relacionats amb la seguretat en sistemes de bases de dades federades, en el si del projecte BLOOM (BarceLona Object Oriented Model and Methodology) de la UPC, darrerament he centrat les meves investigacions en mètodes d’avaluació de la usabilitat i de l’experiència d’usuari, formant part del Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de la UdL.

Sóc membre de l’Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO).

En els últims 31 anys he participat en diferents projectes d’investigació i xarxes temàtiques de finançament públic (nacional i internacional) i convenis Universitat-Empresa. També he participat en diferents projectes de Millora de la Qualitat Docent (MQD), així com d’innovació docent, amb finançament públic.

La meva tasca docent s’ha centrat en els camps del Disseny de Sistemes Interactius i Proves d’Usuaris, en el Màster Universitari en Interacció Persona Ordinador, i en els camps de les Bases de Dades i els seus Sistemes de Gestió, tant a les antigues Enginyeries Tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes i en el Segon Cicle de l’Enginyeria Informàtica, com en l’actual Grau en Enginyeria Informàtica, en el que també imparteixo una assignatura en l’àmbit de l’Enginyeria de Requeriments.