Organització i Processos

Universitat de Lleida

 

Presentació

La Universitat de Lleida ha optat com a model d'organització la gestió per processos. Les funcions de  la unitat d'Organització i Processos impliquen:
 • Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.

 • Dissenyar i mantenir el model de gestió de processos de la UdL.
 • Donar suport a la gestió del canvi i a la innovació en l'organització a partir del model de processos.

 • Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.

 • Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.

 • Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.

 • Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’eficiència de l’organització.

 • Facilitar l'aplicació del model EFQM en unitats i serveis.
 • Impartir formació en gestió per processos.

 • Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.

 • Col·laborar en certificacions d'unitats i serveis. 
 • Col·laborar en l'elaboració i el seguiment dels Compromisos de serveis de les diferents unitats de la UdL.

 

   Darrera modificació:

Organització i Processos

Carme Alonso Grañó
Tècnica d'Organització i processos

carmen.alonso@udl.cat
Tel. +34 973 702375

Despatx 3.56 
organitzacio@udl.cat

 

M. José Monné Florensa
Secretària de Sindicatura i d'Organització 

mjose.monne@udl.cat
Tel. +34 973 702110

Despatx 0.06 
organitzacio@udl.cat

 

Iolanda Alsina Gracia
Cap de Negociat de suport funcional al programari acadèmic
yolanda.alsina@udl.cat

Despatx 0.06 
organitzacio.uxxi@udl.cat
Tel. +34 973 702069

 

Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)

M. Creu Otín Anzano
Gestora de l'Administració electrònica 
maricreu.otin@udl.cat

Despatx 3.51
ercd@udl.cat
Tel. +34 973 702347 

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Campus Universitari Igualada-UdL
Av. del Pla de la Massa, 8
08700 Igualada

Tel. +34 93 803530