Eleccions

 Descarregar pdf

 

2020/ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE/JUNTA D'ESCOLA O FACULTAT/CONSELL DE DEPARTAMENT
 

 

Normativa:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008) 

 

Calendari:

Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes de Facultat o Escola i a Consells de Departament.

(Aprovat per l'acord 119/2020, del Consell de Govern de 18-6-2020)

 

CONSULTAT DEL CENS PER DNI:

 

 

 

 
  2019/ ELECCIONS PDI I PAS AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

Normativa:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Normativa electoral prov. renovació Claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25-10-2007)

 

Calendari:

Calendari Electoral PDI i PAS al Claustre

(Aprovat per l'acord 130/2019 del Consell de Govern de 26-6-2019)

 

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

Cens DEFINITIU Consulta per DNI.

 

MODEL DE RECLAMACIÓ AL CENS:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

 

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir del Personal Docent i Investigador al Claustre 2019

Llocs a cobrir del Personal d'Administració i Serveis al Claustre 2019

 

MODEL DE CANDIDATURA:

Model de Candidatura de Personal d'Administració i Serveis. Claustre 2019

 

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES

Candidatura Definitiva del PAS Funcionari. Eleccions al Claustre 2019

Candidatura Definitiva del PAS Laboral. Eleccions al Claustre 2019

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS

Resultats definitius de l'elecció de representants del PDI al Claustre 2019

Resultats definitius de l'elecció de representants del PAS al Claustre 2019

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 21-10-2019

Acords de la Junta Electoral de 12-11-2019

Acords de la Junta Electoral de 21-11-2019

Acords de la Junta Electoral de 04-12-2019

 

 

  2019/ ELECCIONS RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

Normativa:

Normativa per a l'Elecció de rector/a

(Aprovada pel Consell de Govern de 27-2-2007 i modificada al Consell de Govern de 24-2-2011)

Calendari:

Calendari Electoral elecció rector/a-2019

(Acord 283/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018)

 

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

 CENS DEFINITIU consulta per DNI

 

Model de reclamació al cens:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

 

Model de presentació de candidatura:

Model per a la presentació de candidatura a rector-a

 

Proclamació de candidatures presentades:

 PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES A RECTOR-A 2019

 

Acords de la Junta Electoral:

Acords de la Junta Electoral de 07-05-2019

Acrod de la Junta Electoral de 04-04-2019

Acords de la Junta Electoral de 28-3-2019

 

RESULTATS ELECCIONS RECTOR/A 2019

Resultats eleccions rector 2019

Participació eleccions rector 2019

Rep Vots per Facultats i Escoles - eleccions rector 2019

Resultats absoluts eleccions rector 2019

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Proclamació definitiva de rector

 

  2019/ ELECCIONS ESTUDIANTS, PDI i PAS a CONSELL DE DEPARTAMENT.
  CONSELL DE DEPT. DE PEDAGOGIA
  CONSELL DE DEPT. DE PSICOLOGIA

 

Normativa:

Normativa Electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 Consell de Govern de 21-10-2008)

Reglament intern del Dept. de Pedagogia

(Aprovat per l'acord 285/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018)

Reglament intern del Dept. de Psicologia

(Aprovat per l'acord 286/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018)

Calendari:

Calendari Electoral per a les eleccions de representants de l'estudiantat, PDI i PAS al Consell de Dept. de Pedagogia i al Consell de Dept. de Psicologia

(Acord 289/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018)

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

Consulta cens PDI PAS

Consulta cens estudiants

Model de reclamació al cens:

Model de reclamació al cens, Eleccions PDI, PAS i Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Consell de Dept. de Psicologia.

LLOCS A COBRIR:

Departament de Pedagogia:

Professorat ATP: 8
PAS: 1
Estudiants de grau: 8

Departament de Psicologia:

Professorat ATP: 13
PAS: 1
Estudiants de grau: 12

Model de presentació de Candidatures Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Dept. de Psicologia

Model de presentació de Candidatura

Acords de la Junta Electoral:

Acords de la Junta Electora

   Darrera modificació: