Processos electorals

Universitat de Lleida

2022 / Eleccions de l'estudiantat al Claustre, Juntes de Facultat o Escola i Consells de Departament

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions de l'Estudiantat al Claustre, Junta de Facultat o Escola  i Consell de Departament.

(Acord 208/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

 

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Normativa electoral prov. de renovació del claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25-10-20007

2022 / Eleccions PDI i PAS a Junta de Facultat o Escola i Consell de Departament

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari Electoral per a Eleccions del PDI i PAS a Junta de Facultat o Escola i Consell de Departament.

(Acord 209/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)

 

NORMATIVA:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

 

Criteris transitoris per la elecció de membres dels Departaments

Documentació criteris transitoris eleccions Departaments

(Acord 210/2022 del Consell de Govern de 21-07-2022)