Processos electorals

Universitat de Lleida

2023 / Eleccions per a la renovació de representants del PDI i PTGAS al Claustre

NORMATIVA:

Normativa Electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Provisional de 4.11.2003, modificada per l'acord 79/2024 del Consell de Govern de 28.4.2004 i modificada per l'acord 206/2008 del Consell de Govern de 21.10.2008)

Normativa Provisional per a la renovació del Claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25.10.2007)

 

CALENDARI ELECTORAL:

Calendari per a les eleccions per a la renovació representants del PDI i PTGAS al Claustre

(Acord 166/2023 del Consell de Govern de 29 de juny de 2023, pel qual s'aprova la convocatòria i el calendari electoral per de les eleccions per a la renovació dels representants del PDI i PTGAS al Claustre de la Universitat de Lleida)

 

CONSULTA DEL CENS:

Consulta del Cens Definitiu

 

RECLAMACIÓ AL CENS PROVISIONAL:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional (Termini: del 10 al16 d'octubre de 2023)

 

LLOCS A COBRIR ELECCIONS REPRESENTACIÓ CLAUSTRE:

Llocs a cobrir representació del PDI al Claustre

Llocs a cobrir representació del PTGAS al Claustre

 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE:

Model de presentació de Candidatures del PTGAS-FUNCIONARI al Claustre.

Model de presentació de Candidatures del PTGAS-LABORAL al Claustre.

(Període de presentació del 23 d'octubre al 3 de novembre de 2023)

 

CANDIDATURES PRESENTADES PER ALS REPRESENTANTS DEL PTGAS AL CLAUSTRE.

Candidatura Provisional del PTGAS-Funcionari

Candidatura Provisional del PTGAS-Laboral

 

MODEL PER A L'IMPUGNACIÓ DE LES CANDIDATURES DEL PTGAS AL CLAUSTRE.

Model de presentació d'impugnació a les candidatures de PTGAS a Claustre

(Període de presentació del 7 al 12 de novembre de 2023)

 

CANDIDATURES DEFINITIVES PER ALS REPRESENTANTS DEL PTGAS AL CLAUSTRE.

Proclamació definitiva de Candidatures del PTGAS a Claustre

Candidatura Definitiva del PTGAS-Funcionari

Candidatura Definitva del PTGAS-Laboral

 

VOTACIÓ

(de les 9:00 h del 16 de novembre a les 12:00 h. del 17 de novembre de 2023)

vota.udl.cat

 

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS DE LES ELECCIONS 2023 DEL PDI I PTGAS AL CLAUSTRE.

Proclamació provisional dels resultats de la votacio per a l'elecció del PDI al Claustre.

Proclamació provisional dels resultats de la votació per a l'elecció del PTGAS (Funcionari i Laboral) al Claustre.

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS DE LES ELECCIONS 2023 DEL PDI I PTGAS AL CLAUSTRE

Proclamació definitiva dels resultats de la votació per a l'elecció del PDI al Claustre

Proclamació definitiva dels resultats de la votació per a l'elecció del PTGAS (Funcionari i Laboral) al Claustre

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL:

Acords de la Junta Electoral de 22-11-2023

Acords de la Junta Electoral de 17-11-2023

Acords de la Junta Electoral de 6-11-2023

Acords de la Junta Electoral de 18-10-2023