Claustre

 Descarregar pdf

 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida
(Art. 44.1 dels Estatuts de la UdL)

Membres claustrals (art. 45 dels Estatuts de la UdL)

Claustrals nats

· Rector o rectora
· Vicerectors o vicerectores
· Secretari o secretària general
· Gerent
· Degans o deganes i directors o directores de centre
· Director o directora de l'ICE
· Directors o directores de departament
· President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic
· President o presidenta del Comitè d'Empresa del Personal Acadèmic
· President o presidenta de la Junta de PTGAS Funcionari
· President o presidenta Comitè d'Empresa del PTGAS Laboral

Claustrals electes

· Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent
· Resta de personal acadèmic
· Estudiantat
· Personal d'Administració i Serveis-funcionari-
· Personal d'Administració i Serveis-laboral-
 


Claustrals nats

Rector o rectora

Jaume Puy Llorens, rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors o vicerectores

Natàlia Alonso Martínez, vicerectora de Recerca.
Ferran Badia Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica.
Juan José Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària.
M. Núria Camps Mirabet, vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació.
Antoni Granollers Saltiveri, vicerector d'Internacionalització.
Fernando Guirado Fernández, vicerector de Professorat.
Olga Martín Belloso, vicerectora de Transferència del Coneixement.
Marta Oliva Solé, vicerectora d'Estratègia Digital i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
José Narciso Pastor Sáenz, vicerector d'Infraestructures.
Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat.
Francisca Santiveri Morata, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

Secretari o secretària general

Dolors Toldrà Roca, secretària general


Gerent

Ramon Saladrigues Solé, gerent

Degans o deganes i directors o directores de centre

David Aguilar Camaño, degà de la Facultat de d'Educació, Psicologia i Treball Social
Anna Casanovas Llorens, degana de la Facultat Medicina
Eduard M. Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
M. Isabel Santaulària Capdevila, degana de la Facultat de Lletres
Jordi Graell Sarlé, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Judith Roca Llobet, degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Magdalena Valls Marsal, directora de l'Escola Politècnica Superior

Director o directora de l'ICE

Fco. Javier Carrera Farran, director de l'ICE

 

Directors o directores de Departament


Elisa Cabiscol Català, directora del Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
César Cierco Seira, director del Dept. de Dret
Fernando Cores Prado, director del Dept. d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Natàlia Daries Ramon, directora del Dept. d'Economia i Empresa
Isaac A. García Rodríguez, director del Dept. de Matemàtica
Manuel Ibañez Plana, director del Dept. de Ciències de l'Educació
Judit Janés Carulla, directora del Dept. de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Antonio Jové Montañola, director del Dept. de Geografia, Història i Història de l'Art
Jorge Lampurlanés Castel, director del Dept. de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
M. Àngels Llanes Baró, directora del Dept. de Llengües i Literatures Estrangeres
Loreta Medina Hernández, directora del Dept. de Medicina Experimental
Jorge Juan Nieto Ferrando, director del Dept.  de Filologia i Comunicació
Gabriel Pérez Luque, director del Dept. d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Carme Piñol Felis, directora del Dept. de  Medicina i Cirurgia
Rosa M. Poch Claret, directora del Dept. de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Francesc J. Rubí Carnacea, director del Dept. de d'Infermeria i Fisioteràpia
Robert Soliva Fortuny, director del Dept. de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Daniel Villalba Mata, director del Dept. de Ciència Animal


President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

Montserrat Parra Alba, presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Sílvia Campanera Reig, presidenta del Comitè d'Empresa del PDI

President o presidenta de la Junta de PTGAS Funcionari

Blanca Guilera Lladós, presidenta de la Junta de PAS Fucionari

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PTGAS Laboral

Caterina Ticó Campillos, presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

print enrera pujar

Claustrals electes

Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent

Julián Acebrón Ruiz, Departament de Filologia i Comunicació
Teresa Alsinet Bernadó, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Javier Alvarez Rodríguez, Departament de Ciència Animal
M. Teresa Areces Piñol, Departament de Dret
M. Àngeles Balsells Bailón, Departament de Ciències de l'Educació
Jerôme Barrau, Departament de Químca, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
M. Esther Bartolí Soler, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
M. Carme Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
José A. Bonet Lledós, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
M. Teresa Botigué Satorra,  Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Jordi Calderó Prado, Departament de Medicina Experimental
Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
Montserrat Casanovas Català, Departament de Ciències de l'Educació
Cristina Chocarro Gómez, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Carlos Comas Rodríguez, Departament de Matemàtica
Lluís Cots Rubió, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Emma Domínguez Rue, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
J. Pere Enciso Rodríguez, Departament d'Economia i Empresa
Alexandre Escolà Agustí, Departament de Ciència i Enginyeria Agroforestal i Agrícola
José Juan Galcerán Nogués, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Eloi Gari Marsol, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Salvador Garza Garza, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Jaume Giné Mesa, Departament de Matemàtica
Javier Gómez Arbonés, Departament de Medicina i Cirurgia
M. Carmen Jové Deltell, Departament de Ciències de l'Educació
Cecílio Lapresta Rey, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Isabel Lara Ayala, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i de Sòl
Josep Lluís Lérida Monsó, Departament d'Engineyria Informàtica i Disseny Digital
Núria Llevot Calvet, Departament de Ciències de l'Educació
Igancio López Lorenzo, Departament de Matemàtica
Jordi Malé Pegueroles, Departament de Filologia i Comunicació
Jaume March Llanes, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Anna Mata Romeu, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Yolanda Montegut Salla, Departament d'Economia i Empresa
Josep Moreno Gené, Dept. de Dret
Josep M. Morera Prat, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
M. Pilar Muñoz Odinal, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Ramona Natacha Pena Subirà, Departament de Ciència Animal
Rosa M. Pérez Calvo, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Jesús Pérez García, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Núria Perpinyà Filella, Departament de Llengües i Literatures Estrageres
Josefina Planas Badenas, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Manuel Portero Otín, Departament de Medicina Experimental
M. José Puyalto Franco, Departament de Dret
Antonio Javier Ramos Girona, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
M. Concepción Ramos Martín, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Jordi R. Recasens Guinjuan, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Ana Maria Romero Burillo, Departament de Dret
M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Juan Ramón Rosell Polo, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Maria Sabaté Dalmau, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
José Salvador Turégano, Departament de Química, Física i Ciènces Ambientals i del Sòl
Clara Maria Sansó Galiay, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Luis Serrano Endolz, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Esther Sin Casas, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Rosa M. Soler Tatché, Departament de Medicina Experimental
Yolanda Soria Villalonga, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Francisco Javier Terrado Pablo, Departament de Filologia i Comunicació
Mercè Torres Grifo, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Jordi Torres Rosell, Departament de Ciència Mèdiques Bàsiques
Francesc Valenzuela Pascual, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Ana M. Vendrell Villanova, Departament d'Economia i Empresa
Ramon Veny Mesquida, Departament de Filologia i Comunicació
M. José Vilalta Escobar, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art

Resta de personal acadèmic

Marcela Andreu Gasa, Departament de Filologia i Comunicació
Maria Victoria Armario Nájera, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Maria Badia Castelló, Departament de Medicina i Cirurgia
Màrius Bernadó Tarragona, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Carmen Soledad Campoy Guerrero, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Pol Cuadros Aguilera, Departament de Dret
Óscar Flores Alarcia, Departament de Ciències de l'Educació
Pere Joan Gelabert Vadillo, Departament de Ciència i Enginyeria Agroforestal i Agrícola
Vicenç Hernández González, Departament de Ciències de l'Educació
Ana Lavedán Santamaria, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Mariona Lladonosa Latorre, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Francisco Javier Martín Rubio, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Francisco Molino Gehete, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Mireia Oromí Farrús, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Valentí Pardo Casanovas, Departament d'Enginyeria Informàtica i Dissseny Digital
Eduardo José Peñascal Pujol, Departament de Medicina i Cirurgia
Rosa M. Pérez Pérez, Departament de Medicina i Cirurgia
Cristina Petreñas Caballero, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Jaume Piñol Alenta, Departament de Dret
Gerard Piñol Ripoll, Departament de Medicina Experimental
Carlos Àngel Rizos Jiménez, Departament de Filologia i Comunicació
Esther Rubinat Arnaldo, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Alberto Saiz Vela, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Jordi Tarragona Foradada, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Anna Tena Tarruella, Departament d'Economia i Empresa

print enrera pujar

Estudiantat

Antonio Alcerreca Salazar, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Meritxell Algueró Manrique, Escola Politècnica Superior
Miquel Anguera Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Ília Añibarro Català, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Pol Arbonés Triquell, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Marc Arderiu Esteban, Escola Politècnica Superior
Mireia Ariño Altarriba, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Daniel Ariza Utrilla, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Diego Azanza García, Facultat de Medicina
Josep Balcells Bori, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Ana Borell Tiffon, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Emma Bravo Ginás, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Mireia Carbonell Urrutia, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Siobhan Carrasco Martínez, Facultat de Lletres
Pablo Cerezo Romero, Facultat de Medicina
Maria Cespedes Millà, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Lucía Chacón Hernando, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Joan Coll Amengual, Escola Politècnica Superior
Jordi Colomé Montero, Escola Politècnica Superior
Carmen de la Vega Cabral, Facultat de Medicina
Josep Maria Díaz Vázquez, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Jacint Drissi Autet, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Jan Ferreres Gay , Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Alba García Torres, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Garazi Gómez Iglesias, Facultat de Medicina
Eloy González Carreres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Blanca Ibarz Ribalta, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Marina Jiménez Hernández, Facultat de Lletres
Júlia Jou Conde, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Noemí Jové Paysan, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Meritxell Labodia Farreny, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Antonio López Ramírez, Facultat de Medicina
Paula Manrique Calvete, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Pere-Miquel Marbá Recasens, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Gerard Marín Banqué, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Adrià Martín Tost, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Alba Martínez Parrilla, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Mia Mateu Bou, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Víctor Maura Puig, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Alejandro Mercader Vázquez, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Eva Miquel Drudis, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Martina Miravent Pizarro, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Montalegre Mullet Badia, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Ferran Olmedo Sarra, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Osas Faivour Orobosa Idele, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Mireia Ortega Vall, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Guillem Ramon Pérez Subirà, Facultat de Lletres
Maria Pau Pijoan Manresa, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carla Queralt Requena, Facultat de Lletres
Aticor Rahman Nopur, Escola Politècnica Superior
Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Elisabert Riera Folch, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Aina Roure Calderón, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Josep Sala Marqués, Escola Politècnica Superior
Carlos Sánchez Borrell, Facultat de Medicina
Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Ricardo Sanz Díes, Escola Politècnica Superior
Guillem Serra Ruiz, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Joan Seuma Perat, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Belén Tolsa Marinucci, Facultat de Lletres
Laia Torremorell Amat, Facultat de Lletres
Isaac Torres Espuña, Escola Politècnica Superior
Joan Ranon Vila Alfonso, Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

PTGAS funcionari

Yolanda Alsina Gràcia
M. Pilar Artero Fernández
Lídia Benseny García
Núria Canadell Graell
David Garrido Santiago
Mònica Girón Farré
Maria Isabel Hilario Vidal
M. del Carmen Mendoza Chacon
Blanca Minguella Mesa
Stella Maris Miret Alberich
Montserrat Miró Llobet
M. Teresa Parache Maurín

PTGAS laboral

Albert Carabasa Giribet
Francesc Jordi Català Alòs
Montserrat Comella Roigé
Manuel Conejo Rodríguez
Alfred Iniesta Romero
Carolina Mancho Lagunas
David Manjón Porta
Xavier Juan Noguero Marín
Carles Puig-gros Guitart
Fernando Villa Estebaranz


 

print enrera pujar

 

   Darrera modificació: