Claustre

 Descarregar pdf

 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida
(Art. 44.1 dels Estatuts de la UdL)

Membres claustrals (art. 45 dels Estatuts de la UdL)

Claustrals nats

· Rector o rectora
· Vicerectors o vicerectores
· Secretari o secretària general
· Gerent
· Degans o deganes i directors o directores de centre
· Director o directora de l'ICE
· Directors o directores de departament
· President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic
· President o presidenta del Comitè d'Empresa del Personal Acadèmic
· President o presidenta de la Junta de PTGAS Funcionari
· President o presidenta Comitè d'Empresa del PTGAS Laboral

Claustrals electes

· Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent
· Resta de personal acadèmic
· Estudiantat
· Personal d'Administració i Serveis-funcionari-
· Personal d'Administració i Serveis-laboral-
 


Claustrals nats

Rector o rectora

Jaume Puy Llorens, rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors o vicerectores

Natàlia Alonso Martínez, vicerectora de Recerca.
Ferran Badia Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica.
Juan José Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària.
M. Núria Camps Mirabet, vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació.
Antoni Granollers Saltiveri, vicerector d'Internacionalització.
Fernando Guirado Fernández, vicerector de Professorat.
Olga Martín Belloso, vicerectora de Transferència del Coneixement.
Marta Oliva Solé, vicerectora d'Estratègia Digital i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
José Narciso Pastor Sáenz, vicerector d'Infraestructures.
Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat.
Francisca Santiveri Morata, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

Secretari o secretària general

Dolors Toldrà Roca, secretària general


Gerent

Ramon Saladrigues Solé, gerent

Degans o deganes i directors o directores de centre

David Aguilar Camaño, degà de la Facultat de d'Educació, Psicologia i Treball Social
M. Ángels Balsells Bailón, directora de l'Escola de Doctorat
Anna Casanovas Llorens, degana de la Facultat Medicina
Eduard M. Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
M. Isabel Santaulària Capdevila, degana de la Facultat de Lletres
Jordi Graell Sarlé, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Judith Roca Llobet, degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Magdalena Valls Marsal, directora de l'Escola Politècnica Superior

Director o directora de l'ICE

Fco. Javier Carrera Farran, director de l'ICE

 

Directors o directores de Departament

Elisa Cabiscol Català, directora del Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
César Cierco Seira, director del Dept. de Dret
Fernando Cores Prado, director del Dept. d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Natàlia Daries Ramon, directora del Dept. d'Economia i Empresa
Isaac A. García Rodríguez, director del Dept. de Matemàtica
Manuel Ibañez Plana, director del Dept. de Ciències de l'Educació
Judit Janés Carulla, directora del Dept. de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Antonio Jové Montañola, director del Dept. de Geografia, Història i Història de l'Art
Jorge Lampurlanés Castel, director del Dept. de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
M. Àngels Llanes Baró, directora del Dept. de Llengües i Literatures Estrangeres
Loreta Medina Hernández, directora del Dept. de Medicina Experimental
Jorge Juan Nieto Ferrando, director del Dept.  de Filologia i Comunicació
Gabriel Pérez Luque, director del Dept. d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Carme Piñol Felis, directora del Dept. de  Medicina i Cirurgia
Rosa M. Poch Claret, directora del Dept. de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Francesc J. Rubí Carnacea, director del Dept. de d'Infermeria i Fisioteràpia
Robert Soliva Fortuny, director del Dept. de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Daniel Villalba Mata, director del Dept. de Ciència Animal


President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

Montserrat Parra Alba, presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Marc Macià Farré, president del Comitè d'Empresa del PDI

President o presidenta de la Junta de PTGAS Funcionari

Blanca Guilera Lladós, presidenta de la Junta de PAS Fucionari

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PTGAS Laboral

Caterina Ticó Campillos, presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

print enrera pujar

Claustrals electes

Personal acadèmic doctor amb vinculació permanent

Julián Acebrón Ruiz, Departament de Filologia i Comunicació
M. Pilar Alonso Logroño, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
M. Teresa Alsinet Bernadó, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Jaume Arnó Satorra, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Maria Victoria Ayala Jové, Departament de Medicina Experimental
Mercè Balcells Fluvià, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Astrid Ballesta Remy, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Grau Baquero Armans, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Eva Barallat Gimeno, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Jerôme Barrau, Departament de Químca, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Maria Esther Bartolí Soler, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Carme Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Jesús Burgueño Rivero, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Luisa Fernanda Cabeza Fabra, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Jordi Calderó Pardo, Departament de Medicina Experimental
M. Ángeles Calero Fernéndez, Departament de Filologia i Comunicació
Carlos Cantero Martínez, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Montserrat Casanovas Català, Departament de Ciències de l'Educació
Cristina Chocarro Gómez, Departament de Ciència i Enginyeria Agroforestal i Agrícola
Marc Clarà Garangou, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Lluís Coll Mir, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Carlos Comas Rodríguez, Departament de Matemàtica
Encarnación Companys Ferran, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i de Sòl
Paloma Begoña de Barrón Arniches, Departament de Dret
Gabriel de la Fuente Oliver, Departament de Ciència Animal
Isabel del Arco Bravo, Departament de Ciències de l'Educació
Emma Domínguez Rué, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Bernat Esteban Dalmau, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Maria Farré Perdiguer, Departament d'Economia i Empresa
M. Carme Figuerola Cabrol, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Gemma Filella Guiu, Departament de Ciències de l'Educació
José Juan Galcerán Nogués, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Eloi Gari Marsol, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Montserrat Gea Sánchez, Dept. d'Infermeria i Fisoteràpia
Rosa M. Gil Iranzo, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Jaume Giné Mesa, Departament de Matemàtica
Xavier Gómez Arbonés, Departament de Medicina i Cirurgia
M. Teresa Grau Montaña, Departament de Matemàtica
Judit Herreros Danés, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Cecílo Lapresta Rey, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Josep Lluís Lérida Monsó, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Nayra Llonch Molina, Departament de Ciències de l'Educació
Irene López Helguera, Departament de Ciència Animal
Ignació López Lorenzo, Departament de Matemàtica
Jaume March Llanes, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Sónia Marín Sillué, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Jordi Martí Henneberg, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Eva Martín Fuentes, Departament d'Economia i Empresa
Francisco Javier Martín Rubio, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Yolanda Montegut Salla, Departament d'Economia i Empresa
Concepció Mora Giral, Departament de Medicina Experimental
Jonás Oliva Palau, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Gemma Oms Oliu, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Ramona Natacha Pena Subirà, Departament de Ciència Animal
Manuel Pifarré Turmo, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
María José Puyalto Franco, Departament de Dret
Antonio Javier Ramos Girona, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Jordi R. Recasens Guinjuan, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Carlos Rey Castro, Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl
Concepción Roig Mateu, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Joaquin Ros Salvador, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Joan Ramon Rosell Polo, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Esther Rubinat Arnaldo, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Maria Sabaté Dalmau, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Laura Salamero Teixidó, Departament de Dret
Marc Salat Paisal, Departament de Dret
Laura Salvia Trujillo, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Laura Sánchez Pulido, Departament d'Economia i Empresa
Roxana Savín Parisier, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Luis Serrano Endolz, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Esther Sin Casas, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Cristian Solé Cutrona, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació
Rosa Maria Soler Tatché, Departament de Medicina Experimental
Jordii Suïls Subirà, Departament de Filologia i Comunicació
Olga Tarabal Mostazo, Departament de Medicina Experimental
Marc Tor Naudi, Departament de Ciència Animal
José Javier Trujillano Cabello, Departament de Medicina i Cirurgia
Maria Josep Valls Gabernet, Departament de Ciències de l'Educació
Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Ana Maria Vendrell Vilanova, Departament d'Economia i Empresa
Damian Vericat Querol, Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl
María José Vilalta Escobar, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Carolina Villacampa Estiarte, Departament de Dret
Gemma Villorbina Noguera, Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i de Sòl
Mariona Visa Barbosa, Departament de Filologia i Comunicació
Vacant, Departament de Medicina i Cirurgia

 

 

Resta de personal acadèmic

Aitor Ameztegui González, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Sílvia Bielsa Martín, Departament de Medicina i Cirurgia
Carolina Blavia Galindo, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Laia Cutillas Alberich, Departament de Ciències de l'Educació
Fabien Delaspre, Departament Cièncis Mèdiques Bàsiques
Daniel Fernández Cañueto, Departament de Dret
Helena Fernández Lago, Departament de d'Infermeria i Fisioteràpia
Ana Garcera Teruel, Departament de Medicina Experimental
Diana Gassò Garcia, Departament de Ciència Animal
Maria Inés Guardiola Pastor, Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Pablo Manuel Lodeiro Fernández, Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl
Manel López Esteve, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Emilo Maestre Mir, Departament de Medicina i Cirurgia
María José Martín Alonso, Departament de Ciència Animal
Jordi Mateo Fornés, Departament d'Enginyeria Informàtica i Dissseny Digital
José Tomàs Mateos García, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Francisco Molino Gahete, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
M. Margarita Moltó Aribau, Departament d'Economia i Empresa
Mireia Oromí Farrús, Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl
Adela Pagès Bernaus, Departament d'Economia i Empresa
Gabriel Ramon Molins, Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Ana Isabel Ramos Pla, Departament de Ciències de l'Educació
Maria Ricart Aranda, Departament de Matemàtica
Carlos Ángel Rizos Jiménez, Departament de Filologia i Comunicació
Yasmina del Rocio Romero Morales, Departament de Filologia i Comunicació
Manuel Sánchez de la Torre, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Fernando Senar Morera, Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Luis Servià Goixart, Departament de Medicina i Cirurgia
Gustavo Ariel Slafer Lago, Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola
Irene Teixidó Orries, Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments
Jordi Vilaplana Mayoral, Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital
Gabriel Sebastián Zsembinszki, Departament d'Enginyeria Industrial i de l'Edificació

 

print enrera pujar

Estudiantat

Antonio Alcerreca Salazar, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Meritxell Algueró Manrique, Escola Politècnica Superior
Miquel Anguera Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Ília Añibarro Català, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Pol Arbonés Triquell, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Marc Arderiu Esteban, Escola Politècnica Superior
Mireia Ariño Altarriba, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Daniel Ariza Utrilla, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Diego Azanza García, Facultat de Medicina
Josep Balcells Bori, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Ana Borell Tiffon, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Emma Bravo Ginás, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Mireia Carbonell Urrutia, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Siobhan Carrasco Martínez, Facultat de Lletres
Pablo Cerezo Romero, Facultat de Medicina
Maria Cespedes Millà, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Lucía Chacón Hernando, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Joan Coll Amengual, Escola Politècnica Superior
Jordi Colomé Montero, Escola Politècnica Superior
Carmen de la Vega Cabral, Facultat de Medicina
Josep Maria Díaz Vázquez, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Jacint Drissi Autet, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Jan Ferreres Gay , Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Alba García Torres, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Garazi Gómez Iglesias, Facultat de Medicina
Sofía González Barragán, Facultat de Medicina
Eloy González Carreres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Blanca Ibarz Ribalta, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Marina Jiménez Hernández, Facultat de Lletres
Júlia Jou Conde, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Noemí Jové Paysan, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Meritxell Labodia Farreny, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Paula Manrique Calvete, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Pere-Miquel Marbà Recasens, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Gerard Marín Banqué, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Adrià Martín Tost, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Alba Martínez Parrilla, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Mia Mateu Bou, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Víctor Maura Puig, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Alejandro Mercader Vázquez, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Eva Miquel Drudis, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Martina Miravent Pizarro, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Montalegre Mullet Badia, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
Ferran Olmedo Sarra, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Osas Faivour Orobosa Idele, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Mireia Ortega Vall, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Guillem Ramon Pérez Subirà, Facultat de Lletres
Maria Pau Pijoan Manresa, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carla Queralt Requena, Facultat de Lletres
Aticor Rahman Nopur, Escola Politècnica Superior
Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Elisabet Riera Folch, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària
Aina Roure Calderón, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Josep Sala Marqués, Escola Politècnica Superior
Carlos Sánchez Borrell, Facultat de Medicina
Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Ricardo Sanz Díes, Escola Politècnica Superior
Guillem Serra Ruiz, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Joan Seuma Perat, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Belén Tolsa Marinucci, Facultat de Lletres
Laia Torremorell Amat, Facultat de Lletres
Isaac Torres Espuña, Escola Politècnica Superior
Joan Ranon Vila Alfonso, Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

PTGAS funcionari

Yolanda Alsina Gràcia
Lídia Benseny García
Núria Canadell Graell
Mònica Girón Farré
Maria Isabel Hilario Vidal
Blanca Minguella Mesa
Stella Maris Miret Alberich
Montserrat Miró Llobet
M. Jesús Muñoz Camarasa
M. Teresa Parache Maurín
Yolanda Pascua Rodríguez
Margarida Serveto Puig

 PTGAS laboral

Josep M. Boladeras Tache
Francesc Jordi Català Alòs
Montserrat Comella Roigé
Manuel Conejo Rodríguez
Maria Teresa Dueñas Henares
Maria Lorenzo González
Carolina Mancho Lagunas
Francisco Javier Ortín Pifarré
Ricard Vicente Martínez
Fernando Villa Estebaranz


 

print enrera pujar

 

   Darrera modificació: