Altres comissions estatutàries o legals

 Descarregar pdf


1. Comissió de Convalidacions
2. Comissió de Disciplina
3. Comissió d'Avaluació de la Universitat
4. Comissió de Reclamacions
5. Comitè de Seguretat i Salut
6. Comissió de Seguiment del Codi Ètic
7. Comissió de Permanència 

 


 

 

Comissió de Convalidacions (Art. 98 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Caps d'Estudis de la UdL:
Sr. Marc Clarà Garangou, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. David Aguilar Camaño, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Eduard Vaquero Tió, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Paloma de Barron Arniches, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Yolanda Montegut Salla, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Cap d'Estudis de Lletres
Sr. Jordi Tarragona Foradada, Cap d'Estudis de Medicina
Sr. José Sebastián Millán Gómez, Cap d'Estudis de l'EPS
Sr. José Luís Lérida Girona, Cap d'Estudis de l'EPS
Sra. Adela Pagés Bernaus, Cap d'Estudis de l'EPS-Campus Igualada
Sra. Cristina Fernánez López, Cap d'Estudis d'ETSEA
Sr. Jaume Arno Satorra, Cap d'Estudis d'ETSEA
Sra. Ana Lavedán Santamaría, Cap d'Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carmen Soledad Campoy Guerrero, Cap d'Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia-C. Igualada-
1 representant de l'estudiantat:
Sr. Pablo Alás Tomás

 

Comissió de Disciplina (Art. 191 dels Estatuts de la UdL)

3 representants del Personal Acadèmic:
Sr. César Cierco Seira, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Vacant
Sra. Dolors Toldrà Roca, Fac. de Dret, Economia i Turisme
2 Representants del PAS:
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sra. M. Teresa Sarrate Teixidó

 

 

Comissió d'Avaluació de la Universitat (Reglament de la Comissió d'Avaluació de la Univ. Acord 228/2022 C. Govern de 21-7-2022)

President/a: Vicerector/a amb competències sobre professorat
Sr. Francisco Giné de Sola, Vicerector de Professorat
Vicerector/a amb competències sobre Qualitat:
Vicerector/a amb competències sobre Docència:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Degans/nes i directors/res de Centre:
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Degana de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Eduard M. Cristóbal Fransi, Degà de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Degana de la Fac. de Lletres
Sr. Jordi Graell Sarlé, Director de l'ETSEA
Sra. Anna Casanovas Llorens, Degana de la Fac. de Medicina
Sra. Magdalena Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior
Sra. Judith Roca Llobet, Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Directora de l'Escola de Doctorat
1 representant de l'estudiantat de grau, Escollit pel Consell de l'Estudiantat:
Sra. Noemí Jové Paysán
1 representant de l'Estudiantat de Postgrau, Escollit pel Consell de l'Estudiantat:
Vacant
1 representant del PDI Laboral, escollit pel Comitè d'Empresa del PDI Laboral:
Sr. Ignacio López Lorenzo
1 representant del PDI Funcionari, escollit per la Junta de Personal Acadèmic:
Sr. Carlos Ansótegui Gil
El o la  Tècnica d'Avaluació Docent del Professorat, amb funcions de secretari/a tècnica de la comissió.
Sra. Montserra Comella Roigé.


 

Comissió de Reclamacions (Art. 116.2  dels Estatuts de la UdL)

Sra. M. Paz Romero Fabreta
Sr. Cesar Cierco Seira
Sr. Jesús Avilla Hernández
Sra. M. Teresa Areces Piñol
Sr. Fidel Molina Luque
Sra. Elisa Cabiscol Català
Sr. Josep Maria Cots Caimons

 


 

Comitè de Seguretat i Salut
(Art. 38 Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals)

5 membres nomenats pel rector
Sr. José N. Pastor Sáenz
Sra. Montserrat Rué Monné
Sra. Mariona Capdevila Bargalló
Sra. Francisca Santiveri
Sra. Miriam Oranich Campabadal
2 membres nomenats per la Junta de Personal Acadèmic
Sr. Lluís Pla Aragonés
Sr. Manuel Portero Otín
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PDI Laboral
Sra. M. José Puyalto Franco
1 membre nomenat per la Junta de PAS Funcionari
Sra. Mar Cubeles Florensa
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PAS Laboral
Sra. Josefina Vázquez Rodríguez


 

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la Universitat de Lleida
(Acord 144/2010 del Consell de Govern de 30-6-2010)

President/a:
El rector, Sr. Jaume Puy Llorens
Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació:
Sra. Núria Camps Mirabet
Síndic/a de greuges:
Sr. Joan Betriu Monclús
2 degans/nes, directors/res de centre:
Sr. Jordi Graell Sarlé
Sra. Magdalena Valls Marsal
1 director de departament:
Sra. Mercedes Serrano Masip
1 director d'institut de recerca:
Sr. Fidel Molina Luque
1 membre del Consell Social:
Sra. Rosa M. Eritja Casadellà
1 tècnic/a de l'Assessoria Jurídica:
Sr. Òscar Martínez Pelegrí
2 membres del PDI:
Sr. Joan Blanco Blanco
Sra. M. José Vilalta Escobar
1 membre del PAS:
Sra. Eva Estupiñá Piñol
1 membre de l'estudiantat:
Sr. Aleix Gómez Subarroca
2 experts/es en ètica:
Sr. Ramon Prat Pons
Sr. Ramon Camats Guardia

 

 

Comissió de Permanència
(Acord 261/2017 del Consell de Govern de 24-10-2017)

President/a:  vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Vocals:
Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Sra. Francisca Santiveri Morata
Director/a de l'EPS
Sra. Magdalena Valls Marsal
Degà/ana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Eduard Cristòbal Fransi
1 Representant del Consell Social
Sra. Conxita Villar Mir
2 Estudiants amb representació al Consell de l'Estudiantat:
(1 de l'àmbit d'enginyeries i 1 d'altres ambits)
Sr. Josep Sala Marqués (Ambit de les Enginyeries)
Sr. Aleix Gómez Subarroca (Altres Ambits)
1 Assessor Jurídic
Sr. Frederic Solà Eras
Secretari/a de la Comissió.
Cap del Servei de Gesitò Acadèmica.
Sra. Danae Sarradell Pamies
Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació
Sra. Núria Camps Mirabet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: