PAU per a majors de 25 i de 45 anys

 Descarregar pdf

PAU MAJORS 25

Si tens més de 25 anys, pots accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.
 

Requisits

Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Calendari i horari

Pots consultar el calendari i horari de la prova aquí.

Per qualsevol informació sobre aquestes proves pots consultar el Canal Universitats

 

PAU MAJORS 45

Si tens més de 45 anys, pots accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys.

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, serà vàlida durant tres anys i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat per a la qual es va superar.  

 Requisits

 Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys si reuneixes els requisits següents: 

  • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova. 
  • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat. 

 

Calendari i horari

Pots consultar el calendari i horari de la prova aquí.

Per qualsevol informació sobre aquestes proves pots consultar el Canal Universitats

 Enllaços d'interès

Estudiar a la UdL

Centre de Formació d'Adults del Segrià

 

 

Oficina de les PAU
Campus de Cappont
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71, 25001 Lleida
Tel. 973 702 763
   Darrera modificació: