Accés a la UdL amb acreditació d’experiència professional i laboral (majors de 40 anys)

 Descarregar pdf

Calendari 2024

Del 5 al 15 de febrer             Matrícula

15 de febrer                            Darrer dia de pagament 

16 de febrer                            Lliurament documentació

25 de juny                                Resultats de les fases i qualificació final

Del 12 al 19 de juliol             Termini de reclamacions per les qualificacions obtingudes

Procés d'admissió

  • Cal fer la preinscripció/matrícula mitjançant el Portal d'Accés a la Universitat
  • La documentació s'ha de lliurar a l'Oficina de les PAU de la UdL (Unitat d'Informació i Orientació Universitària, Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, carrer de Jaume II, 67bis, 25001 Lleida). Cal demanar cita prèvia per correu electrònic: provesacces@udl.cat o directament aquí 
  • L'últim dia de pagament i de recollida de documentació és el 16 de febrer de 2024.
  • Cada centre avaluarà els CV corresponents a les pròpies titulacions.
  • En una primera fase s'avaluarà l'experiència laboral i professional acreditada.
  • En cas de superar la fase de valoració de l’experiència acreditada, cada centre convocarà els aspirants a la fase d'entrevista.
  • La qualificació serà d'APTE/NO APTE.
  • Important: La qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar. És imprescindible que dins del termini de matrícula, el candidat faci una petició a través de la Bústia de contacte i sol·liciti la validesa de l’entrevista per a la convocatòria de l’any en curs. En cas que el candidat torni a presentar la documentació relativa a l’experiència professional haurà de formalitzar de nou la matrícula i fer el pagament corresponent; si no vol presentar de nou la documentació relativa a l’experiència professional, se l’indicarà, un cop rebuda la petició, els tràmits que haurà de fer. Aquest tràmit s’ha de fer dins del termini de matrícula.
  • El termini de reclamacions per les qualificacions obtingudes és del 12 al 19 de juliol. Podeu presentar la sol·licitud de reclamació per les vies següents:

1. Registre UdL Cita prèvia

LA PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

2. Oficines de correus postal mitjançant correu administratiu

Accés a titulacions de la UdL 

Relació de titulacions que la UdL ofereix per a aquesta via d'accés. La reserva de places per a aquesta via és de l'1%:

Facultat de Medicina:

    Grau en Nutrició Humana i Dietètica
    Grau en Medicina
    Grau en Ciències Biomèdiques

INEFC:
    Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (també cal fer i superar la Prova d'Aptitud Personal)

Escola de Relacions Laborals:
    Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Facultat de Lletres:

    Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
    Grau en Estudis Anglesos
    Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
    Grau en Filologia Hispànica
    Grau en Geografia
    Grau en Història
    Grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic
    Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica
    Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos
    Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Escola Politècnica Superior:
    Grau en Arquitectura tècnica i Edificació
    Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
    Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
    Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)
    Grau en Enginyeria de l'Energia i la Sostenibilitat
    Grau en Enginyeria Informàtica
    Grau en Enginyeria Mecànica
    Grau en Enginyeria Química (Campus Igualada)
    Grau en Enginyeria Informática (Campus Igualada)

ETSEAFIV:

    Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
    Grau en Enginyeria Forestal
    Grau en Ciència i Tecnologia dels aliments
    Grau en Biotecnologia
    Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal
    Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Facultat de Dret, Economia i Turisme:
    Grau en Turisme

Facultat d'educació, Psicologia i Treball Social

    Grau en Educació Infantil (també cal fer i superar la Prova d'Aptitud Personal)
    Grau en Educació Primària (també cal fer i superar la Prova d'Aptitud Personal)
    Grau en Educació Social
    Grau en Psicologia
    Grau en Treball Social

                                                                                                                                                           

Més informació

Podeu consultar tota la informació relativa a la Prova per a més grans de 40 anys al Canal Universitats

Oficina de les PAU
Edifici Polivalent c/ Jaume II,  71  25001 Lleida
Edifici Annex al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera c/ Jaume II, 67bis, 25001 Lleida
Tel. 973 702763
Campus de Cappont
   Darrera modificació: