Serveis

Indicadors de sostenibilitat

Procediments de gestió

Oficina Tècnica d'Infraestructures

L'energia és un bé escàs. L'Oficina Tècnica d'Infraestructures de la UdL és el servei encarregat de vetllar per un consum responsable. Per a tal finalitat realitza accions encaminades a l'eficiència energètica:

  • Canvi de finestres per millorar l’aïllament tèrmic
  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres hàbils dels edificis de la Universitat
  • Aprofitament d’aigües de pluja en el campus de Cappont per al reg dels espais enjardinats
  • Substitució dels fluorescents per llum incandescents

Servei d'informació i Orientació Universitària

Serveis Comunitaris

Els Serveis Comunitaris de la UdL es coordinen amb la Comissió de Medi Ambient per elaborar, proposar i organitzar el Pla de recollida i reciclatge de residus.