Serveis

Oficina Tècnica d'Infraestructures

L'energia és un bé escàs. L'Oficina Tècnica d'Infraestructures de la UdL és el servei encarregat de vetllar per un consum responsable. Per a tal finalitat realitza accions encaminades a l'eficiència energètica:

  • Canvi de finestres per millorar l’aïllament tèrmic
  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres hàbils dels edificis de la Universitat
  • Aprofitament d’aigües de pluja en el campus de Cappont per al reg dels espais enjardinats
  • Substitució dels fluorescents per llum incandescents

Servei d'informació i Orientació Universitària

Serveis Comunitaris

Els Serveis Comunitaris de la UdL es coordinen amb la Comissió de Medi Ambient per elaborar, proposar i organitzar el Pla de recollida i reciclatge de residus.