Missatges saludables

Històric: 2020 | 2021

Febrer: Abraça l'esperança.

Març: Hàbits saludables en la prevenció del càncer colorectal.

Abril: El nostre planeta, la nostra salut.

Maig: Tecnoestrès.

Juny: E-Cigarrets i pipes són l'avantsala del tabac?

Setembre: Descansos actius contra el sedentarisme.