Comissió d'Estratègia i Qualitat (CEQ)

 Descarregar pdf

OBJECTIU

La Comissió d'Estratègia i Qualitat té una doble funció:

 1. Aprovar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UdL
 2. Ser un òrgan assessor del rector o rectora per a la coordinació de l'àmbit general per garantir l'alineació de totes les polítiques de direcció estratègica i la millora contínua de la qualitat de les seues activitats i dels diferents programes i projectes que la concreten.

COMPOSICIÓ

 • Sr. Ferran Badia Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica (president per delegació del rector i responsable de planificació estratègica), president
 • Sra. Francisca Santiveri Morata, vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat (responsable de docència i qualitat)
 • Sr. Fernando Guirado Fernández, vicerector de Professorat (responsable de professorat)
 • Sra. Natàlia Alonso Martínez, vicerectora de Recerca (responsable de recerca)
 • Sr. Ramon Saladrigues Solé, gerent
 • Sra. Conxita Villar Mir, secretària del Consell Social (representant del Consell Social)
 • Sra. Judit Roca Llobet, degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (representant dels deganats i direccions de centre)
 • Sra. Magda Valls Marsal, directora de l'Escola Politècnica Superior (representant dels deganats i direccions de centre
 • Sra. Carme Sala Martínez, cap de Qualitat i Planificació Docent (cap de la unitat responsable de qualitat)
 • Sr. Josep Carbó Carbó, cap de Suport a la Governança (cap de la unitat responsable del datawarehouse)
 • Sra. Teresa Parache Maurín, representant del PTGAS
 • Sra. Caterina Ticó Campillos, representant del PTGAS
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell, representant de l'estudiantat
 • Sra. Meritxell Algueró Manrique, representant de l'estudiantat
 • Sra. M. del Carmen Alonso Grañó, tècnica d'Organització i Processos (cap de la unitat responsable d'organització), secretària

Reglament de la Comissió d'Estratègia i Qualitat