Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica

 Descarregar pdf
FerranBadiaPascual Ferran Badia Pascual

Ferran Badia Pascual
Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
vpipe@udl.cat

Joan Blanco Blanco
Adjunt al Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica
joan.blanco@udl.cat

Blanca Guilera Lladós
Secretaria del Vicerectorat
vpipe.secretaria@udl.cat

 

Funcions del Vicerectorat         

 • Coordinar les polítiques desenvolupades pels diferents vicerectorats i coordinacions.
 • Dirigir el gabinet de Rectorat. Coordinar l'agenda del rector.
 • Coordinar i supervisar la correspondència institucional del rector.
 • Coordinar la participació del rector i de l'equip de direcció en actes institucionals interns de la UdL i d'altres institucions i organismes.
 • Assessorar al rector.
 • Coordinar l'activitat de protocol de la UdL.
 • Representar a la UdL davant d'altres organismes i institucions per delegació del Rector.
 • Representar a la UdL en els òrgans de govern dels centres adscrits de la UdL per delegació del Rector.
 • Dirigir l'estratègia global de promoció institucional de la UdL.
 • Dirigir i promoure la planificació estratègica de la UdL de mig termini, que establirà els eixos estretègics de desenvolupament de les activitats de docència, recerca, transferència i innovació de la universitat.
 • Impulsar els acords estratègics entre la UdL i els seus centres.

Biografia

Ferran Badia Pascual és llicenciat i doctor en ciències físiques per la Universitat de Barcelona.

Professor de física de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Anteriorment ha estat professor de la Facultat de Física de la UB i de la Universitat de Vic.

Investigador a la Facultat de Física de la UB en l’àmbit de la ciència i tecnologia dels materials, i a la UdL en el camp de las energies renovables.

En l’àmbit docent ha participat en diversos projectes de recerca, especialment, en la tutoria de projectes final de grau i, sobretot, en la formació en modalitat dual en l’àmbit universitari.

Director de l'Escola Politècnica Superior de la UdL de 2005 fins 2011.

Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la UdL de 2011 a 2019.

Delegat del Rector pel Campus d’Igualada de la Universitat de Lleida de 2019 a 2020.

Actualment, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica.

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.07
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
vpipe.secretaria@udl.cat
+34 973 70 29 75