ESTUDIS DE GRAU

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular
Estudiants de primer curs de nou accés

Els estudiants de nou ingrés a través del procés de preinscripció que es matriculin per primera vegada al primer curs:

 • Estudiants a temps complet: mínim 60 crèdits (*)
 • Estudiants a temps parcial: mínim 12 crèdits
 • Estudiants d'un itinerari curricular conjunt de dos graus (doble titulació): tot el primer curs

(*) Els estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior o que reconeguin crèdits no estan obligats a matricular el mínim de 60  crèdits, però sí que hauran de matricular tots els crèdits de primer curs que no hagin convalidat o reconegut.

Estudiants d'altres cursos
 • Estudiants de grau a temps complet: 24 crèdits
 • Estudiants de grau a temps parcial: 12 crèdits
 • Estudiants d'itineraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 42 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior i tampoc es tindran en compte els crèdtis del TFG.

MÀXIM de crèdits a matricular
 • Estudiants de grau a temps complet: màxim de 75 crèdits anuals (dels quals els matriculats per primera vegada no poden superar els 66 crèdits)
 • Estudiants de grau a temps parcial: 42 crèdits
 • Estudiants d'initeraris curriculars conjunts de dos graus (doble titulació): 87 crèdits
RENDIMENT ACADÈMIC
Primer any de matrícula

El primer any acadèmic en una titulació cal superar, al menys, el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 12 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 6 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
Segon any de matrícula

Al finalitzar el segon any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 18 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 42 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
Tercer any de matrícula

Al finalitzar el tercer any de matrícula cal haver superat el nombre de crèdits que s'indica a continuació:

 • Estudiants a temps complet: mínim de 60 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants a temps parcial: mínim de 36 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
 • Estudiants de doble titulació de grau: mínim de 72 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòria
PERMANÈNCIA
Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de grau:
 • Estudiants a temps complet: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis
 • Estudiants de doble titulació de grau: el doble dels anys que consten en l'itinerari curricular conjunt
Permanència per assignatura:

TRES cursos acadèmics

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

   Darrera modificació:

ESTUDIS DE MÀSTER

NOMBRE DE CRÈDITS A MATRICULAR I RENDIMENT ACADÈMIC

MÍNIM de crèdits a matricular
Estudiants de primer curs de nou accés
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 60 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: mínim de 12 crèdits
Estudiants de segon curs
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: mínim de 24 crèdits
 • Estudiants de màster a temps parcial: 12 crèdits

Aquests mínims de crèdits no s'aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els estudis sigui inferior i tampoc es tindran en compte els crèdits del TFM.

MÀXIM de crèdits a matricular
Nombre MÀXIM de crèdits
 • Estudiants de màster a temps complet i dobles màsters: màxim de 82 crèdits anuals
 • Estudiants de màster a temps parcial: 42 crèdits
RENDIMENT ACADÈMIC

El primer any de matrícula, cal superar una tercera part dels crèdits matriculats.

PERMANÈNCIA
Nombre màxim d'anys de permanència en els estudis de màster:
 • Estudiants a temps complet i dobles màsters: el doble d'anys que consten en el pla d'estudis o itinerari curricular conjunt
 • Estudiants a temps parcial: el triple d'anys que consten en el pla d'estudis
Permanència per assignatura

TRES cursos acadèmics (sempre i quant no es contradigui amb l'apartat anterior)

La qualificació de "no presentat" en l'acta d'avaluació d'una assignatura no es té en compte a l'efecte del còmput dels tres anys.

   Darrera modificació:
Puc matricular-me de menys crèdits?

L'automatrícula t'avisarà si no et matricules del mínim de crèdits segons la teva situació (consulta el resum de la normativa).

Si tens marcat el temps complet i pots triar ser estudiant a temps parcial, indica-ho en l'apartat corresponent i l'automatrícula et deixarà validar amb menys crèdits.

Si tot i així vols matricular encara menys crèdits hauràs de sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre i el Deganat/Direcció decidirà si et permeten o no matricular menys crèdits dels que estableix la normativa. No podràs matricular-te de menys crèdits fins que ho resolguin.

 • Recorda que per poder triar l'opció de dedicació a temps parcial has d'haver presentat la sol·licitud a la secretaria amb la documentació que ho justifica.
 • Recorda també que si vols marcar-te la condició de beca general has de matricular el mínim que correspongui per poder tenir la beca completa.
Puc matricular-me de més crèdits?

Si vols matricular-te de més crèdits dels permesos hauràs de sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre i el Deganat/direcció decidirà si t'ho permeten fer. No podràs matricular-te de més crèdits fins que ho resolguin.

Si estaves cursant a titulació a temps parcial pots marcar-te la dedicació a temps complet i podràs matricular fins el màxim de crèdits sense haver de sol·licitar res.

Què passa si no aprovo el mínim que se'm demana?

No podràs matricular-te el període de matrícula següent, però pots presentar una sol·licitud de permanència a través de la seu electrònica perquè et permetin matricular al curs següent.

Quants anys puc estar cursant una titulació?

Per garantir un bon aprofitament dels recursos públics la Universitat posa un nombre màxim d'anys durant els que pots matricular-te als matiexos estudis. Disposes del doble d'anys del pla d'estudis si ho curses a temps complet i el triple d'anys del pla d'estudis si ho curses a temps parcial.

Si has esgotat el nombre màxim d'anys pots presentar una sol·licitud de permanènica a través de la seu electrònica per poder continuar en la titulació un any més durant el curs següent.

Com sabré que no compleixo la permanència?

Abans del següent període de matrícula t'avisarem si no has complert amb el rendiment acadèmic del curs matriculat, si has esgotat 3 convocatòries o més d'alguna assignatura o si has esgotat els anys matriculats en la mateixa titulació.

Hauràs de presentar una sol·licitud de permanència per la seu electrònica per poder matricular-te al curs següent. Podràs fer la matrícula quan tinguis la resolució afirmativa.

   Darrera modificació: