Beques del Ministeri - Estudis de Grau i Màster

 Descarregar pdf
  • Procediment de gestió de les beques de caràcter general
  • Informació per formalitzar la matrícula amb la condició de becari/becària: Per poder aplicar-te el descompte de becari/becària en el moment de formalitzar la matrícula, has d’haver sol·licitat la beca General del Ministeri i complir els requisits acadèmics establerts en la convocatòria (matrícula condicionada a la resolució de la beca).

Els crèdits que passin del total de crèdits necessaris per obtenir la titulació no estaran coberts per la beca (vegeu la convocatòria de beques del Ministeri d’Educació).

OBERTA

 CONVOCATÒRIA   

TERMINI

UNITAT RESPONSABLE

ESTAT

Beca general MINISTERI, curs 2024-25

 Des del 19/3/2024     fins al 10/5/2024 GESTIÓ ACADÈMICA 

TANCADA

.

 Beca General MINISTERI, curs 2023-24 

Informació a tenir en compte estudiant becaris

Convocatòria

Extracte de la convocatòria

Reial Decret que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i quanties de les beques 23-24

Informació general

Accés a la SOL·LICITUD

Presentar documentació, al·legacions i recursos

Des del 27/3/2023 

fins al 17/5/2023

 
GESTIÓ ACADÈMICA 

TANCADA

.

Beques de Col·laboració en Departaments Universitaris 2024-2025 

Distribució de places 2024-25

Convocatòria 2024-25 

Extracte de la convocatòria 2024-25

Accés a la SOL·LICITUD

Des de l'11/6/2024 

fins al 17/9/2024

GESTIÓ ACADÈMICA 

.

OBERTA

       

 

Beca General País Basc, curs 2024-25 

Convocatoria

Accés a la sol·licitud

Des del 18/7/2024

fins al 16/9/2024

 
 GESTIÓ ACADÈMICA 

.

OBERTA

 
       

 

 

   Darrera modificació: