Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents

La Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida, està integrada pels membres següents:

  • El secretari o secretària general, que la presideix: Sra. Dolors Toldrà Roca
  • La persona responsable del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents, que n’és el secretari o secretària: Sra. Pepita Raventós Pajares
  • L’assessor jurídic o assessora jurídica de la Universitat: Sr. Frederic Solà Eras
  • Un representant responsable d’arxiu de gestió: plaça vacant
  • Un representant de la Universitat amb coneixements i experiència en temes de qualitat i organització: Sr. Ramon Saladrigues Solé
  • Un representant de la Universitat amb coneixements i experiència de l’àmbit dels sistemes d’informació i comunicacions: Sr. Jaume Esteban Almenara
  • Un representant de la Universitat amb coneixements i experiència en el món dels arxius: Dra. M. José Vilalta Escobar

 

 

 

   Darrera modificació: