Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

REGLAMENT DE LA UNITAT ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Per donar compliment al que preveu l’article 182.2 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, el Consell de Govern, en la sessió del 15 de març de 2005, va aprovar el Reglament del Servei d'Arxiu i Gestió de Documents. L'objectiu del qual és regular el funcionament d'aquest Servei de la Universitat de Lleida, així com establir les bases del sistema arxivístic i del tractament dels documents en totes les seves fases, i les condicions d’accés.
 
Aquest Reglament s'ha d'anar complementat progressivament amb les distintes normatives específiques per cada un dels elements essencials del sistema integral de gestió de documents i arxius.
 

REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

 

 

   Darrera modificació: