Arxiu i Gestió de Documents

Universitat de Lleida

 

 Descarregar pdf

REGLAMENT DE LA UNITAT ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Per donar compliment al que preveu l’article 182.2 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, el Consell de Govern, en la sessió del 15 de març de 2005, va aprovar el primer Reglament del Servei d'Arxiu i Gestió de Documents. L'objectiu era regular el seu funcionament i establir les bases del sistema arxivístic i del tractament dels documents en el seu cicle de vida i les condicions d’accés.

El Consell de Govern de 2 de maig de 2023 ha modificat el reglament per adequar-lo a la realitat legal vigent i al sistema de gestió implantat.

REGLAMENT D'ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS

 

 

   Darrera modificació: