Suport a l'usuari

 Descarregar pdf

OBJECTIUS

 • Rebre, gestionar i resoldre les incidències relacionades amb la utilització dels recursos informàtics de la UdL
 • Assessorar i gestionar els processos d'adquisició de programari i maquinària informàtica.
 • Donar suport a l'usuari per a garantir una correcta utilització dels recursos informàtics de la UdL

 

PERSONAL


Cap de Suport a l'Usuari

Vacant

Responsables operatius del servei

Manel Conejo manel.conejo[at]udl.cat

Josep Ramon Peguera josepramon.peguera[at]udl.cat

Xavier Planes xavier.planes[at]udl.cat

Josep Rodriguez josep.rodriguez[at]udl.cat

 


ÀMBIT DEL SERVEI

 • Màquines :
  • Ordinadors personals, monitors, portàtils i perifèrics inventariats en la UdL del PAS i PDI inclosos en el maquinari estàndard
  • Ordinadors personals, monitors, perifèrics i servidors d'aula i de campus, de les sales d'usuari i aules informàtiques.
 • Programes:
  • Sistemes operatius instal·lats en les màquines àmbit del servei i definits com estàndards
  • Aplicacions i programes definits com estandards instal·lats en les màquines àmbit del servei
 • Usuaris: PAS i PDI de la UdL. La assistència a alumnes es donarà a les sales d'usuariSUPORT


Per a més informació i suport, podeu contactar amb nosaltres a través del Centre d'Atenció a l'Usuari o a l'adreça sic.suport[at]udl.cat

   Darrera modificació: