Informació de l'acollida

 

acogidaling

Informació per a membres de la comunitat universitària
procedents de fora de l’àrea de parla catalana

La UdL posa a l’abast dels membres de la comunitat universitària procedents de fora de l’àrea de parla catalana tota mena de recursos per acollir-los lingüísticament i culturalment.

 

Informació útil abans d’arribar a la UdL

Les llengües a Catalunya  

El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. (Extret de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya)

El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. (Extret de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya)

 
Les llengües a la UdL

El català és la llengua pròpia i institucional de la UdL i, per tant, la d’ús normal en les seues activitats, sens perjudici dels drets que es deriven del que estableixen l’Estatut d’a utonomia de Catalunya i la legislació vigent. (Extret dels Estatuts de la UdL )

 

Informació sobre el català

 

INTERCAT

Portal de recursos que inclou un curs de català en línia, guies de conversa bilingües, consell per tindre una bona estada, informació sobre la cultura i història catalanes, vocabulari bàsic...

CONEIX CATALUNYA I ELS CATALANS

- Catalonia at a click Recorregut virtual amb informació sobre la cultura, història, gastronomia, geografia, tradicions, costums... de Catalunya.

- 80 pistes. Guia de butxaca per tindre una bona estada Saps com es presenten els catalans, como es relacionen, quins hàbits tenen...?

EL CATALÀ

Every think you wanted to know about Catalan ...but were afraid to ask Què saps de la llengua catalana? Aquí trobaràs informació interessant.

First steps. Catalan and Spanish in five minutes Les teues primeres paraules en català i espanyol.

- Parlo català/italiano Materials didàctics perquè una persona que sap italià pugui aprendre català i a la inversa. Es complementa amb els àudios dels diàlegs que podeu trobar aquí.

EL CATALÀ I ALTRES LLENGÜES

App guies de conversa universitària Eina interactiva. Guies de conversa bilingües català-una altra llengua que et pots descarregar al mòbil o a la tauleta.

- Guia de suport a l'intercanvi lingüístic Guia per a les persones que participen en un intercanvi lingüístic amb orientacions, propostas i idees perquè la trobada sigui més profitosa. Hi ha versions en: catalá, espayol, francès, italià, portuguès, occità, anglès, alemany i xinès.

 

Recursos per quan ja són a la UdL

 

Cursos de català

 

Els alumnes d’aquests cursos tenen la possibilitat d’examinar-se per obtindre el CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LLENGUA CATALANA (A2).

 

Voluntariat Lingüístic

El Voluntariat Lingüístic el formen estudiants, professors i treballadors de la UdL que volen ajudar a integrar els nouvinguts a la Universitat i a la ciutat: els estudis, la diversió, l’entorn cultural, la llengua...

berenarset2015

Activitats de benvinguda per a estudiants de programes de mobilitat

 La UdL organitza les activitats de benvinguda al principi de cada quadrimestre per als estudiants d’intercanvi de fora de l’àrea de parla catalana perquè s’integrin més fàcilment a la realitat de la UdL i de Lleida. Entre les activitats programades hi ha visites guiades a la ciutat, una recepció del rector, informació sobre els cursos de català i castellà, trobada amb els voluntaris lingüístics…

gardeny

Borsa d’Intercanvi Lingüístic (BIL)

 Per a qui vulgui trobar-se amb algú per conversar una estona en català alhora que practiquen una altra llengua.

13102817_1095667800455715_5736281919425146508_n

Cursos d’altres llengües

Diferents nivells

 

Diferents nivells

Grups de conversa

Cursos específics