12 de gener de 2011

Descarregar pdf

La UdL crea un espai virtual per intercanviar objectes de segona mà
 
. Amb l'objectiu de reduir el consum i la generació de residus per part de la comunitat universitària  
audio
Espai d'intercanvi d'objectes. Universitat de LleidaEntre les ofertes hi ha, fins i tot, motxilles per a portar nadons
Els estris que ja no usem poden servir-li a una altra persona abans d'acabar a la deixalleria o a un contenidor. I de forma gratuïta. Aquesta és la filosofia  de l'espai d'intercanvi d'objectes utilitzats que la comissió de medi ambient de la Universitat de Lleida ha posat en marxa en el marc del campus virtual, amb un apartat d'ofertes i un altre de demandes. L'objectiu principal és reduir el consum i la generació de residus entre la comunitat universitària.
 
Per fer una demanda, no cal oferir res a canvi. De la mateixa manera, per posar algun objecte a disposició de la resta de la comunitat universitària tampoc cal quedar-se'n un altre. Totes les operacions es fan sense cap tipus de contraprestació econòmica.

De moment, l'espai d'intercanvi d'objectes de segona mà de la UdL ha registrat una quarantena d'entrades ofertant o sol·licitant tot tipus d'estris. Professorat, estudiantat i membres del Personal d'Administració i Serveis hi poden trobar des de material d'estudi - com ara llibres, arxivadors, carpetes o tinta per a impressores - fins a motxilles per a dur nadons, un llit, una baca per portar bicicletes al cotxe o una "L" per a conductors novells. Entre les demandes també n'hi ha de curioses, com ara olles de cuina, memòries externes per a ordinador o arbres i arbusts per a trasplantar-les al camp.

De moment, l'espai d'intercanvi d'objectes de segona mà de la UdL ha registrat una quarantena d'entrades ofertant o sol·licitant tot tipus d'estris
Aquesta iniciativa s'emmarca en les diferents accions de la UdL per fomentar les actituds respectuoses amb el medi ambient. El passat mes de novembre es va celebrar la primera Setmana de la Sostenibilitat, amb diferents xerrades i tallers. La mateixa filosofia que guia les jornades de mobilitat sostenible, la instal·lació de contenidors de recollida selectiva a tots els campus o l'aprofitament d'aigua subterrània per al reg de zones enjardinades.