18 de desembre de 2008

Descarregar pdf

Finalitza la tancada d'estudiants al Rectorat

 
. Al febrer començaran les reunions de les diferents taules de diàleg

Tancada dels estudiants al Rectorat de la UdL [+] AMPLIAR IMATGE Els estudiants han fet vida al claustre de la Pensativa
Els estudiants anti-Bolonya tancats a l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) des del passat dia 9 deixaran la seua postura de força aquest dijous, 18 de desembre, després d'haver acordat amb l'equip de govern un calendari de negociacions. Així ho ha anunciat el rector, Joan Viñas, durant la reunió del Consell de Govern.

Ambdues parts han decidit crear diferents taules de diàleg i debat per consensuar l'adaptació de les titulacions de la UdL a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Les reunions començaran a mitjans del proper mes de febrer i està previst que continuïn fins a l'abril.


. COMUNICAT CONJUNT DEL RECTORAT
I ELS ESTUDIANTS
:

Aquests dies la Universitat pública catalana es troba immersa en una situació molt especial. Estudiants d'arreu de la nostra geografia duen a terme un procés extraordinari de participació i debat sobre cap a on camina la Universitat pública catalana. Aquest debat, com a intens que és, ha tingut moments de tensió propis d'aquesta situació extraordinària, moments que, entenem, són difícils de gestionar.

De comú acord, el Rector i els estudiants tancats a la UdL, directament implicats en tot aquest procés, volem expressar la nostra aposta pel diàleg com a via de resolució dels conflictes que hagin pogut esdevenir d'aquesta situació. Cal obrir debats i cal que aquests vagin precedits d'un clima d'entesa i predisposició per part de tots els implicats, des d'una posició constructiva i sense que aquesta implicació pugui comportar conseqüències a nivell personal a les persones que hi han participat. Cal assegurar que els conflictes i les dissidències es resolen mitjançant el diàleg, sense cap tipus de violència i en el marc de la universitat.

És per això que no considerem vies pròpies de la resolució d'aquests conflictes les agressions personals, les implicacions en expedients disciplinaris o la via judicial que només aconsegueixen agreujar el clima de tensió i no permeten la presa de cap tipus de consens en el si de la Universitat.

En aquests moments de reforma del sistema universitari català i de debat sobre cap a on camina el sistema universitari pensem que s'han d'articular beques i ajuts per als estudiants amb voluntat i capacitat de cursar estudis universitaris de forma que els motius econòmics no siguin un impediment per a la dedicació als estudis universitaris, i garantir un adequat finançament del sistema universitari públic per assegurar la qualitat de la docència, recerca i transferència de coneixement de les universitats públiques.

En el context de les negociacions entre l'equip de govern de la UdL i els representats de l'estudiantat que estan ocupant el Rectorat de la Universitat de Lleida, i d'acord amb l'exposat, ambdues parts acorden:
  • Obrir un procés de diàleg i debat dins de la Universitat de Lleida, buscant la màxima participació i implicació del conjunt de la comunitat universitària i articulat a través de taules de debat, treball, discussió i participació. En aquestes taules s'analitzaran, des dels diferents sectors implicats, els temes bàsics de la conjuntura universitària i del camí cap a una universitat pública i de qualitat.
  • Les taules es crearan amb la voluntat de ser representatives de tots els col·lectius universitaris (PDI, PAS i estudiantat), amb la participació de l'equip de govern, tot procurant garantir la pluralitat de les mateixes. En aquest sentit, es prendran mecanismes per tal que aquestes taules siguin àmpliament participatives i obertes a totes aquelles persones que hi vulguin assistir amb dret a intervenir i actitud constructiva.
  • Aquestes taules iniciaran la seva tasca a mitjans de febrer i el seu desenvolupament serà fins a l'abril.
  • La pressa de decisions, propostes i acords de les taules, serà per consens. El conjunt de propostes i acords presos en aquests espais de debat seran recollits en un document que serà sotmès a consulta als membres de la comunitat universitària de la UdL i elevats als òrgans de govern i representació de la nostra universitat.
  • Mentre es realitzi aquest procés de debat i participació i fins que no es concretin unes conclusions i propostes per part de les taules, s'aplicarà una moratòria pel que fa al desenvolupament dels nous graus que encara no han estan proposats per al curs 2009-2010. Així mateix, les conclusions a les que arribin aquestes taules condicionaran les modificacions dels plans d'estudi dels graus verificats o en vies de verificació.
  • Declarar el compromís, per part dels representants dels estudiants, d'iniciar un procés de desocupació immediata de les aules a partir del moment en què es faci públic el present acord. A partir d'aleshores es garanteix la plena normalitat acadèmica.

MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 10 de desembre de 2008
Sense incidències, el primer dia de tancament dels estudiants anti-Bolonya

noticia 9 de desembre de 2008
Comunicat del rectorat sobre la tancada dels estudiants