24 de juliol de 2009

Descarregar pdf
 

La UdL preveu impartir Fisioteràpia, Psicologia i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica el curs 2010-2011
 
. Llum verda a la formació continuada per al proper curs acadèmic i als màsters oficials del 2010 
audio
Campus de Cappont. UdL 2009Campus de Cappont
El Consell de Govern ha aprovat avui les memòries de nous graus per al curs 2010-2011 que, ara, hauran de ser trameses als organismes competents per a la seua corresponent validació. Es tracta de les enginyeries Informàtica, Mecànica, Agrària i Alimentària, i Electrònica,Industrial i Automàtica, així com el nou grau de Fisioteràpia, adscrit a l'Escola Universitària d'Infermeria. Quedarà pendent per al proper setembre l'aprovació de les memòries de Psicologia, Enginyeria Forestal i el grau de Turisme, en el qual s'està treballant per a integrar-lo com a títol propi de la UdL. D'aquesta manera, totes les titulacions que oferta la Universitat de Lleida estaran adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior el curs 2010-2011.

També s'ha donat llum verda a la proposta dels nous màsters oficials que s'impartiran al 2010 i que són els següents: Accés a la professió d'advocat i procurador, Comptabilitat, auditoria i control de gestió, Psicopedagogia, dret esportiu, Educació per a la salut, Infermeria i salut internacional, Recerca nutricional, Biotecnologia en ciències de la salut, Medicina d'urgències, emergències i catàstrofes, Atenció primària i salut comunitària, Llengua i cultura occitanes, Estudis anglesos avançats, Ensenyament d'espanyol/català per a immigrants, Enginyeria industrial, Enginyeria de programari lliure, Enginyeria Forestal, Fructicultura,Enginyeria Agrària i el màster Euroafricà en ciències socials de desenvolupament.

Quant a la formació continuada, el Consell de Govern ha aprovat els diferents programes per al curs 2009-2010 que pretenen, segons el vicerectorat de Docència, impulsar els títols propis. De tota l'oferta en destaquen els màsters dels àmbits de les ciències de la salut, com ara el d'Hipologia, Sexologia clínica i salut sexual, entre d'altres, així com de l'agrari, per exemple, els màsters en Dret agroalimentari i el de Gestió en focs forestals. També és remarcable el Màster en bioconstrucció, que ara com ara només s'imparteix a Alemanya i que a l'Estat espanyol només l'oferirà la UdL.
 
Tot està preparat per a què el proper curs acadèmic comenci amb el 90% de les titulacions de la UdL reconvertides a grau
La UdL també s'ha dotat avui d'una normativa per regular la docència e-learning que facilitarà als estudiants que treballen poder seguir els seus estudis mitjançant la docència semipresencial i virtual. Quant als graus, un 30% dels 240 ECTS (crèdits europeus) podran cursar-se semipresencialment, tot i que no pot haver-hi cap assignatura al complet que s'ofereixi només virtualment. Pel que fa als màsters, la normativa aprovada permetrà que puguin ser virtuals al 100%. La plataforma que s'utilitzarà per a aquest tipus d'aprenentatge serà el campus virtual de la UdL, el Sakai.

Així mateix, el Consell de Govern ha aprovat les diferents taules d'equivalència entre els graus i les titulacions antigues, a excepció de Biomedicina i Relacions Laborals. Tot està preparat per a què el proper curs acadèmic comenci amb el 90% de les titulacions de la UdL reconvertides a grau.