25 de maig de 2009

Descarregar pdf
 
versió en català

La UdL passa amb bona nota l'avaluació europea
 
. En el seu informe final els avaluadors de l'EUA lloen la imbricació de la Universitat amb el territori 
audio
Els avaluadors de la EUA a la UdL [+] AMPLIAR IMATGE Els avaluadors externs amb l'equip de govern
Els avaluadors de l'Associació Europea d'Universitats (EUA) que aquesta setmana han visitat la UdL per emetre un informe valoratiu, han conclòs que la Universitat de Lleida ha passat amb bona nota "l'examen" europeu i que avança amb bon ritme quant a les recomanacions que es van fer en la darrera avaluació, que va tenir lloc ara fa quatre anys.

Els experts, que han estructurat el seu informe en els cinc apartats següents: governança, recerca, docència, internacionalització i qualitat, han lloat l'alt grau d'imbricació entre la Universitat de Lleida i el seu entorn, sobretot pel que fa a la inserció de la recerca en el territori. En aquest sentit, han destacat el paper que juga el Consell Social de la Universitat i la bona sintonia que existeix entre UdL i altres institucions locals, un exemple de la qual és el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

L'avaluació també remarca la millora que ens els darrers anys s'ha produït en el sentiment d'identitat corporativa i el bon disseny de la planificació estratègica que ha dut a terme la UdL.

Tot i així, els avaluadors de l'EUA ha animat la Universitat a treballar més activament en la internacionalització de la institució. Apunten que, malgrat els bons índex de mobilitat dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, caldria avançar en la cooperació amb altres universitats europees i del món en un altre tipus d'activitats, com ara xarxes de recerca, titulacions compartides, màsters europeus etc. En aquest sentit, han proposat a la UdL participar en el programa Leonardo, destinat a intercanvis d'estudiants no només entre universitats sinó entre empreses.

Respecte a Bolonya, han constatat que les dificultats en l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior són comunes a tot Europa. De tota manera, han apuntat que entre els experts ja s'està parlant de post-Bolonya que, segons ells, es basarà en la mobilitat, la formació continuada i la qualitat..