26 de setembre de 2007

Descarregar pdf

La UdL compra un equip científic que identifica 200 productes químics en 20 minuts


La Universitat de Lleida, serà la segona institució de l'Estat en disposar d’un potent equipament analític que permet l’anàlisi i la identificació de més de 200 productes químics en menys de 20 minuts. Es tracta d'un equip fabricat als Estats Units, el Pegasus 4D GCxGC-TOF-MS, fins ara només disponible al Centre de Química Orgànica M. Lora Tamayo del CSIC, a Madrid. Aquest equipament permetrà millorar les prestacions que els Serveis Científicotècnics de la UdL, integrats en la Plataforma de Serveis tecnològics del PCiTAL, ofereixen a empreses i institucions, així com augmentar la competitivitat dels grups de recerca.

Nous equips de la UdLEl Pegasus, que ha costat al voltant de 300.000 euros, ha estat adquirit gràcies al finançament atorgat en la convocatòria de Parcs Cientítics i Tecnològics de l’any 2006. Entre les aplicacions més rellevants d'aquest equipament està la de poder desenvolupar mètodes d’anàlisi de pesticides en diferents matrius que permeten identificar de l’ordre de 230 pesticides en una única anàlisi de 15 minuts.

Altres camps on s'empra aquesta tècnica és en la metabolòmica, és a dir, en la caracterització de productes biològics que intervenen en la regulació dels processos cel·lulars. Així, el Pegasus permet en un temps molt curt, la caracterització de centenars de compostos d'importància biològica, el coneixement dels quals ha de contribuir a l'avenç de l’estudi de determinades patologies.

També s'utilitza en la caracterització del perfil aromàtic de vins, formatges, plantes aromàtiques, etc. amb l'objectiu de qualificar-los i de determinar-ne les possibles addicions fraudulentes en els processos de control de qualitat.

L’equip, que ja ha començat a funcionar, està ubicat a la Unitat de Desenvolupament i Aplicació de Tècniques Cromatogràfiques i d’Espectrometria de Masses dels Serveis Científico Tècnics de la UdL, situada al campus de l’ETSEA.Diagrama del nou equipament


Més informació


Tríptic dels Serveis Científico Tècnics de la UdL

Unitat de Desenvolupament i aplicació de tècniques cromatogràfiques i d'espectrometria de masses


Pegasus® 4D GCxGC-TOFMS
Pegasus® 4D GCxGC-TOFMS

print enrera pujar