7 de juny de 2011

Descarregar pdf
 

La UdL, tercera universitat pública espanyola, en qualitat docent
 
. El darrer informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo la situa, per tercer any consecutiu, en primer lloc quant a places de biblioteca  
audio
La UdL, tercera universitat pública espanyola, en qualitat docent
[+] AMPLIAR IMATGEAlumnes de la UdL FOTO: UdL
 
La Universitat de Lleida ocupa el tercer lloc entre les universitats públiques de tot l'Estat en qualitat docent, segons el darrer informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2010 i que recull dades del curs 2008-09. Encapçalen aquest rànquing la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Saragossa, mentre que la Pública de Navarra i la de Cantàbria se situen en quarta i cinquena posició, respectivament.

Per mesurar la qualitat docent, l'informe valora l'eficiència acadèmica, l'optimització dels recursos i el grau d'obertura a l'exterior. La Universitat de Lleida és, per tercer any consecutiu, la primera d'Espanya pel que fa a places a les biblioteques, amb 3,40 estudiants per cada lloc simultani. A més, ocupa el cinquè lloc del rànquing en la ràtio de personal docent i investigador en relació amb l'alumnat, amb 10 estudiants per professor. La UdL obté també una bona posició en el còmput de la despesa mitjana per alumne que, amb 9.185 euros, és la cinquena més elevada de tot l'Estat.

Quant a la taxa de rendiment, percentatge de crèdits aprovats sobre el total de crèdits matriculats, l'alumnat de primer i segon cicle o de grau, assoleix el 72,23% d'aprovats, la sisena millor xifra a escala estatal i la quarta a Catalunya, per darrere de la Pompeu Fabra, l'Autònoma de Barcelona i la Rovira i Virgili. A més, la UdL ocupa la 33a posició pel que fa a la taxa d'abandonament.

Pel que fa al percentatge de matriculats de nou ingrés de fora la demarcació, la Universitat de Lleida ocupa el desè lloc, amb un de 33,7%, tot i que en el còmput global d'atracció de nous alumnes se situa en la 24a posició. Finalment, en relació a la qualitat del doctorat, la UdL es troba en onzena posició mentre que en ingressos de recerca i desenvolupament per investigador se situa en dotzè lloc, escalant deu posicions respecte a l'informe del 2008 que recollia dades del curs 2006-07.

A més, la Universitat de Lleida és la primera de l'Estat pel que fa a places de biblioteca, la cinquena en despesa mitjana per alumne i la sisena en rendiment acadèmic
En el còmput de l'impacte de la producció científica entre els anys 2004 i 2008, la UdL obté la sisena posició quant a percentatge de publicacions en revistes, mentre que en volum de producció està en el número 42. Per àmbits, en ciències socials, obté el tercer lloc en volum de citacions, per darrere de la Ramon Llull i la Politècnica de València, i en ciències mediambientals i en agricultura i ciències biològiques, el setè, tot i que en aquest darrer puja al 4t lloc en percentatge de publicacions en revistes. A més, la Universitat de Lleida és al número 29 en el rànquing d'institucions d'Espanya i al 962 d'arreu del món en en impacte de les seues publicacions científiques.

La UdL va ser la millor universitat pública de tot l'Estat en qualitat docent en l'informe 2008 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, i va ser la vuitena per l'impacte de la seua producció científica en l'Informe 2009, presentat l'any passat. En aquest últim però, no es van computar els indicadors que feien referència a la docència.
Més informació

INFORME FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO (CyD) 2010

Comunicat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles en relació a l'informe CYD 2010

NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 6 de juny de 2011
La UdL, sisena a l'Estat espanyol per l'impacte de la seua producció científica


noticia 29 de juny de 2010
La UdL, vuitena universitat espanyola en impacte de la producció científica