8 de març de 2012

Descarregar pdf
 

Dos exposicions i un seminari per commemorar el Dia de la Dona a la UdL
 
. Una professora i una alumna de l'EPS llegeixen el manifest unitari a Lleida
audio
Dia de la Dona a la Universitat de Lleida. Foto: UdL
La lectura del Manifest ha anat a càrrec de[+] AMPLIAR IMATGEGhizlane Benmessaoud i de Margarida Moltó / FOTO: UdL
.
Un exposicions i un seminari serveixen per celebrar enguany el Dia Internacional de les Dones a la Universitat de Lleida, segons el programa elaborat pel Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL. La primera mostra se centra en l'evolució del col·lectiu femení a Espanya durant el segle XX. La lluita per l'oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia, amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones, es pot contemplar fins el proper dia 15 al passadís del segon pis de l'edifici del Rectorat i després, es traslladarà a la Facultat de Dret i Economia. Mentre, Amb 'A' d'AstrònomA romandrà oberta al públic fins el 30 de març al vestíbul de la planta -1 de l'Escola Politècnica Superior, al campus de Cappont. El programa el completa el curs Dret i Igualtat de Gènere.

Les dones de la UdL també han estat protagonistes en l'acte institucional unitari a la ciutat de Lleida. La lectura del manifest ha anat a càrrec de la professora de l'Escola Politècnica Superior (EPS) Margarida Moltó i d'una exalumna, premi extraordinari de carrera d'Enginyeria Tècnica Informàtica, Ghizlane Benmessaoud.


. Manifest institucional

"Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per fer-nos visibles i per fer sentir la nostra veu al món. La lluita de les dones per aconseguir la igualtat política, jurídica, econòmica i social ha estat una gran fita històrica que té els seus inicis en la Declaració dels drets de la dona i de la ciutadania publicada per Olympe de Gouges, el 1793. Aquesta lluita no va ser sols una lluita per aconseguir el dret a vot, va ser també una lluita per assolir la igualtat, el respecte i la justícia.

A Catalunya, el camí iniciat pel que avui coneixem com el moviment de dones va començar també fa molts anys, i va ser durant la dècada dels anys 20 i 30, que les dones es van mobilitzar de manera organitzada per reivindicar el dret d’expressar les seves opinions i de participar de manera activa en la vida política. Milers de dones, moltes d'elles encara avui anònimes, van trencar esquemes i van transgredir els límits de les convencions socials, posant en qüestió la divisió entre l'àmbit privat i el públic. Les dones van fer política des de les institucions de govern, des dels partits, des de les organitzacions; però també de manera informal, quotidiana i anònima van posar en pràctica la seva pròpia manera de participar en el debat. Els esforços de totes aquestes dones van resultar fonamentals per transcendir el seu temps i fer possible importants avenços cap a la democràcia i el progrés al nostre país.

Enguany es compleixen 80 anys de l'accés de les dones al dret de vot i cal recordar i retre homenatge a totes les dones que van defensar la instauració de la democràcia al nostre país i que es van comprometre en la construcció d'una societat on les dones podem exercir lliurement la nostra participació directa en la vida pública. No obstant això, no està tot fet, hem de seguir treballant perquè la igualtat sigui una pràctica present en diferents manifestacions de la vida social i personal. En el context actual de crisi econòmica, les conseqüències són més greus pels col·lectius més vulnerables i augmenten les desigualtats socials. És per això que cal reivindicar més que mai les polítiques d'igualtat de gènere com a instrument per continuar construint una societat basada en la cohesió, l'equitat i la justícia social. La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna. Per això, és imprescindible crear de nous models d'organització social i política, més flexibles, oberts i plurals, en què es manifesti, un nou model de ciutadania que garanteixi el reconeixement, l'apoderament i la participació activa de les dones.

Podrem parlar d’igualtat i consecució dels drets de les dones quan en el nostre país estiguem representades en tots els àmbits i esferes de la societat. Aquest és el gran repte que cal assolir amb el compromís i la voluntat de totes les administracions, les institucions, els agents socials, i de les dones i dels homes del nostre país."


. Manifest de les unitats d'igualtat de gènere de les universitats espanyoles:

"La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), formada per 33 universitats públiques espanyoles, en el marc de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, presenta una primera iniciativa conjunta que es materialitza en aquest manifest amb una idea de partida: només les universitats que funcionen sota el prisma d'una igualtat real entre dones i homes poden assolir la qualitat i l'excel·lència acadèmiques. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible que, d'acord amb l'establert en la Disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, totes les universitats han de comptar entre les seves estructures amb unitats d'igualtat, dotades d'una partida pressupostària, de personal tècnic especialitzat en gènere i de personal d'administració, tenint en compte la idiosincràsia de cada universitat. Les unitats d'igualtat són necessàries:

 • perquè el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha de regir totes les actuacions de les universitats;
 • perquè la transversalitat de gènere ha de ser un dels principis rectors de les universitats en totes les seves activitats (gestió, docència i investigació);
 • perquè és imprescindible la implicació dels òrgans de govern i de gestió de les universitats per desenvolupar les actuacions en matèria d'igualtat;
 • perquè a la universitat també és precís eliminar la segregació vertical (poques dones als llocs de major responsabilitat) i horitzontal (poques dones o pocs homes en determinades especialitats);
 • perquè és precís assolir una representació equilibrada de dones i homes als òrgans de govern, d'investigació i de gestió;
 • perquè cal canviar els estereotips i rols de gènere que influeixen en la concentració d'homes i dones en determinats estudis, àrees de coneixement o serveis;
 • perquè és necessari visibilitzar les dones en el llenguatge i en els continguts de les titulacions;
 • perquè és just recuperar la memòria històrica de les dones;
 • perquè han de tenir reconeixement i difusió els assoliments aconseguits i les produccions científiques en matèria de gènere;
 • perquè els talents i coneixements femenins han de ser potenciats, valorats i reconeguts;
 • perquè d'acord amb la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és imprescindible incorporar la perspectiva de gènere tota la investigació;
 • perquè és necessari continuar treballant per aconseguir la tolerància zero davant de les situacions de violència de gènere en el context universitari i dissenyar els instruments per prevenir-la i eradicar-la ;
 • perquè les persones que sustenten la responsabilitat política i econòmica, han de posar en marxa mesures que afavoreixin la conciliació i la coresponsabilitat.

La RUIGEU vol expressar el seu compromís per canviar la situació actual i aconseguir que totes les universitats disposin d'Unitats d'Igualtat i de Plans d'Igualtat per donar compliment a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Avui, Dia Internacional de les Dones, la RUIGEU vol alçar unànime la seva veu i establir el seu compromís solidari en aquest manifest per continuar treballant, mantenir els assoliments aconseguits fins al moment i assolir una igualtat real, tant en la nostra societat com a les nostres universitats."