La UdL recompensa els estudiants que acreditin el B2 d'una tercera llengua

Amb 6 crèdits als que van iniciar el grau al 2014 i 2015 i l'acabin al 2018 i 2019

Descarregar pdf

Els estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) que van començar el grau al 2014 i al 2015 i l'acabin, respectivament, al 2018 i 2019, se'ls concedirà el reconeixement de la matèria transversal per un valor de 6 crèdits, sense cap cost, si acrediten haver obtingut el nivell B2 d'una tercera llengua -anglesa, francesa, alemanya o italiana. Així ho va aprovar ahir el Consell de Govern per recompensar l'estudiantat de la UdL que hagi fet l’esforç d'obtenir aquesta certificació, tal i com exigia la Llei 2/2014 i sobre la qual hi ha una moratòria de 4 anys.

En aquest sentit, el Consell de Govern de la UdL ha modificat la Normativa de Terceres Llengües als Graus, adaptant-la a la nova situació, de manera que l’acreditació en coneixement de terceres llengües a exigir, serà del nivell B1 mentre es mantingui la moratòria. Aquesta mesura afecta els estudiants que han iniciat els estudis de grau a partir del curs 2014-15 i que els acabaran entre els cursos 2017-18 i 2020-21.

A més, l'estudiantat que el curs 2017-2018 i següents acrediti estar en possessió del nivell B2 en qualsevol de les 4 llengües indicades més a munt, ho veuran reflectit al Suplement Europeu al Títol (SET), tal i com va acordar el Consell Interuniversitari de Catalunya el passat mes de juny.

Amb lleis o sense, afirma la vicerectora d'Estudiants, Neus Vila, l’esforç per millorar les competències idiomàtiques de l’estudiantat, tant per part de la institució com dels propis estudiants ha de seguir produint-se. "Cal assegurar uns titulats i titulades en situació d’afrontar amb èxit els reptes que la societat multilingüe presenta avui dia".