La conciliació laboral i personal, una de les prioritats del II Pla d'Igualtat

Introduir la perspectiva de gènere i eradicar la violència masclista, són els altres eixos

Descarregar pdf
plaigualtatUdL
El Pla vol introduir la perspectiva de gènere en la docència / Foto: UdL

La conciliació entre de la vida professional, familiar i personal, la introducció de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la gestió, i l'eradicació de la violència de gènere, seran les tres línies estratègiques del II Pla d'Igualtat de la Universitat de Lleida. Una comissió de seguiment, integrada per representants del personal docent i no docent, i de l'estudiantat, ha començat a treballar en l'elaboració d'aquest document que es preveu aprovar el proper mes de juny.

Des del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL expliquen que els eixos del futur pla venen donats pels resultats de l'avaluació del I Pla d'Igualtat de la UdL. És a dir, les línies on fins ara s'han executat menys mesures són les que reprèn el nou programa amb força, que busca implicar tota la comunitat universitària per consensuar les mesures que en formaran part. És per això que fins al 23 de març, professorat, personal d'administració i serveis i alumnat, podran respondre una enquesta via web sobre futures iniciatives, tot seguint la dinàmica iniciada en el primer Pla.

Entre aquestes, un programa pilot de teletreball per afavorir la conciliació personal i laboral, proporcionar serveis d’atenció a les necessitats familiars del personal de la UdL (llars d’infants, centres de dia per les persones grans, activitats de lleure), introduir la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la gestió, també en l'avaluació de riscos psicosocials, potenciar l'ús d’un llenguatge inclusiu i crear una xarxa estudiantil d'agents de prevenció de violència de genere.

En aquest sentit, tot i que l'aprovació, ara fa un any, del Reglament d’actuació en cas de violència de gènere de la UdL suposés un pas endavant, el Centre Dolors Piera afirma que encara s'han de posar en marxa accions de sensibilització destinades a afavorir la identificació d'aquests casos. Les dades de l'estudi Percepció de la violència de gènere en l'entorn universitari, realitzat a 1.679 alumnes de la UdL que al 2011 cursaven primer i tercer de grau, van posar de manifest, entre d'altres, que un 10% dels enquestats justificaria que un home agredís la seua parella. Continuar treballant en la sensibilització i donar a conèixer la Unitat per acollir denúncies seran altres de les accions a emprendre.

Més informació

Enquesta per l'elaboració del II Pla d'Igualtat de la UdL

Notícies relacionades

Només el 36% de joves universitaris identifiquen la violència psicològica de gènere (27/11/2013)

Un estudi de la UdL detecta manca de consciència i certa tolerància a la violència de gènere entre el seu alumnat (26/11/2012)