Descarregar pdf

Universitat de Lleida. Facultat de Lletres

Preinscripció OBERTA fins al 30 de Setembre de 2007

Graduat Sènior en Cultura Ciència i Tecnologia. UdL


Les necessitats socials actuals demanen perspectives d'ensenyament no professionalitzador i la Universitat de Lleida, conscient de la seva responsabilitat socioeducativa, ha dissenyat uns estudis universitaris interdisciplinars que pretenen satisfer aquesta necessitat.

Aquest títol va adreçat a persones adultes, de més de 50 anys , que no desitgen cursar una carrera concreta, sinó que volen incrementar o actualitzar els seus coneixements i la seva cultura: jubilats/des, prejubilats/des, desempleats/des de llarga duració, etc, i, en general, interessats/des en assolir nous reptes personals i culturals.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS DELS ESTUDIS


Aquest Programa formatiu s'articula en el marc d'un títol propi de la Universitat de Lleida, pioner a Catalunya, que s'anomena Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia.

Com el seu nom indica, es tracta d'un programa interdisciplinar, en el qual tenen cabuda matèries de diverses àrees del coneixement: Humanitats, Ciències Socials, Salut, Ciències Experimentals i Tecnologia. Es desenvolupa en quatre cursos acadèmics, amb un nombre determinat de matèries obligatòries i un altre grup de matèries optatives que els estudiants han d'elegir.

Aquesta titulació es va posar en marxa, per primera vegada, el curs 2006-2007, amb un notable èxit de matrícula, per la qual cosa està garantida la seva continuïtat en els propers anys.

Un cop completats els quatre anys, els estudiants que hagin obtingut el reconeixement acadèmic oportú, se'ls ofereix la possibilitat de continuar vinculats a la Universitat per mitjà d'un Postgrau, que es basa en l'aprofundiment en les matèries i competències que han assolit prèviament.

REQUISITS


Tenir més de 50 anys.
No cal cap prova d’accés ni certificats d’estudis previs.

INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


Preinscripció
De l' 1 al 30 de setembre a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Matrícula:
Estudiants de primer curs (matrícula presencial):
De la A a la M: dia 4 d’octubre
De la N a la Z: dia 5 d’octubre.

Estudiants de segon curs (automatrícula –on line–):
Del dia 8 a l’11 d’octubre.

Import:
Preu per crèdit acadèmic: 11 €.
Per tant, una matèria de 3 crèdits: 33 € i una de 4,5 crèdits: 49,5 €.
En el cas que es matriculi el curs complet: 379,5 €
Import de l’expedient i la documentació: 30 €

Es podrà fer el pagament fraccionat (octubre i febrer).
Assegurança voluntària.

Informació, preinscripció i matrícula
Secretaria de la Facultat de Lletres
Planta Baixa Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana 1, Lleida
Tels. 973 70 21 47 – 973 70 20 64

Documentació
DNI i dues fotografies de carnet.
Existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes, tot i que tindran prioritat els qui vulguin matricular-se de tot el curs.

Inauguració del curs:
Dia 25 de setembre a les 10:00 hs.
Sala de Juntes de la 3ª planta. Edifici del Rectorat

Reunió informativa pels alumnes:
Dia 27 de setembre a les 17:00 hs.
Sala de Juntes de la 3ª planta. Edifici del Rectorat

Inici del curs:
1 d’octubre de 2007

MÉS INFORMACIÓ

Coordinació Acadèmica
Vicerectorat de Docència

Gestió Administrativa:
Secretaria de la Facultat de Lletres

Edifici del Rectorat (planta baixa)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 21 47
973 70 20 64

NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 21 DE JUNY DE 2007
Aprovat el Pla d'Estudis del títol de Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia


   Darrera modificació: